registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy

Variabilní symbol: 5123039
Datum konání: 16.5.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Kateřina Janovcová
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-59/2018 AK/VE-34/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem je získání a upevnění znalostí pro výkon správních činností při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech.

Program:

1. Řidičské oprávnění - skupiny řidičských oprávnění.
2. Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění.
3.Důvody odnětí, omezení a podmínění řidičského oprávnění, pozbytí řidičského oprávnění a jeho vrácení.
4. Udělení řidičských oprávnění cizinci a vydání řidičského průkazu.
5. Výměny cizích řidičských průkazů a řidičských průkazů EU
6. Řidičský průkaz - druhy, zapisované údaje, změna údajů, odevzdání a vrácení řidičského průkazu, ztráta, odcizení, neplatnost.
7. Registr řidičů. Centrální registr řidičů. Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem.
8. Závěr, diskuse, výměna zkušeností.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).