registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociální práce ve sporech rodičů o děti - jak posílit rodiče ve spolupráci

Variabilní symbol: 5223020
Datum konání: 2.3.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dana Vrabcová
 • Mediátorka, facilitátorka, psychoterapeutka, lektorka
 • Vystudovala Katedru sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze.
 • Má zkoušku zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR. Je členkou a lektorkou Asociace mediátorů ČR
 • Od roku 1989 se věnuje práci s rodinami jako sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí a v poradenských centrech.
 • V letech 2007-2016 spolupracovala na projektech Českého helsinského výboru zaměřených na "Děti vězněných rodičů", na práci s romskými rodinami a klienta z jiné socio-kulturního prostředí.
 • Od roku 2006 se zabývá řešením sporů pomocí mediace a facilitace. V současnosti působí jako mediátorka, facilitátorka a lektorka výcviku mediace, seminářů o mediaci, facilitaci, řešení konfliktů a komunikaci.
Akreditace u MPSV ČR: A2020/0743-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Seminář je zaměřen na praxi pracovníků SPOD a dalších pomáhajících profesionálů, kteří se setkávají s rozvody/ rozchody rodičů nezletilých dětí. Seminář se zaměřuje na to, jak postupovat v případech, kdy jde o situace složité a profesně i časově náročné. Seminář se věnuje konfliktu rozcházejících/rozvádějících se rodičů z pohledu rodičů i dětí. Seminář nabízí podporu sociálním pracovníkům v dovednostech zaměřených na efektivní jednání s rodiči, kteří ztrácejí společnou rodičovskou zodpovědnost a přenášejí zodpovědnost za situaci na pomáhající profesionály.

Cíle kurzu:

Účastníci vzdělávacího programu se seznámí s přístupy, které ve své praxi mohou využít k efektivnějšímu zvládání vyhrocených rodičovských sporů o děti, a ke zmírnění dopadu rozchodu/ rozvodu rodičů na děti. Prohloubí si informace o možnostech zajištění péče o dítě tak, aby bylo co nejméně traumatizováno v průběhu rozvodu/rozchodu rodičů. Dále si účastníci osvojí konkrétní postupy, jak efektivně zvládat vyhrocené rodičovské spory o děti. Účastníci se posílí v komunikačních dovednostech v jednání s rodiči, kteří ztrácejí schopnost podílet se s druhým rodičem na společné rodičovské zodpovědnosti za děti.

Program:

1. Úvod - Seznámení s účastníky a jejich očekáváními, cíle kurzu.
2. Potřeby účastníků sporu o děti - rodičů a dětí, jejichž rodiče se rozcházejí

 • Potřeby účastníků sporu o děti - rodičů a dětí, jejichž rodiče se rozcházejí.

3. "Nejlepší zájem dítěte" - Výklad a obsah pojmu "Nejlepší zájem dítěte".
4. Specifika prožívání a chování dětí, jejichž rodiče se rozvádí/rozchází

 • Jak podpořit děti, na co se zaměřit.

5. Vyjadřování dětí v situacích rozchodu či rozvodu dětí

 • Jak s dětmi komunikovat.
 • Zjišťování názoru dítěte.

6. Vliv a působení rozcházejících se rodičů na dítě

 • Rizika manipulace rodičů s dětmi.
 • Jak podpořit rodiče ve vzájemné spolupráci a znovuobnovení společné rodičovské zodpovědnosti.

7. Styl práce sociálních pracovníků

 • Styl práce sociálních pracovníků zaměřený na dosažení vzájemné dohody na péči o dítě.
 • Příklady z praxe.

8. Návazné služby a možnosti pro řešení rodičovských sporů. Závěr.

 • Příklady z praxe.
 • Shrnutí, diskuse, dotazy. 

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).