registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Obec a voda

Variabilní symbol: 5223022
Datum konání: 3.11.2023 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E - CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Ing. Anita Petrů

Anita Petrů absolvovala studijní program Krajinné inženýrství ve studijním oboru Voda v krajině na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Náplní její diplomové práce a následně (nedokončeného) doktorského studia bylo zkoumání distribuce a mobility klíčových živin dusíku a fosforu v zemědělské krajině, a to zejména v souvislosti s vodními ekosystémy. Na toto téma navázala vedením výzkumného projektu zaměřeného na snížení vstupů z nebodových zdrojů znečištění do vodního prostředí pod záštitou Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze. Po kratší pracovní dovolené ve Vancouveru se lektorka rozhodla směřovat k praktické ochraně přírody a od roku 2020 je zaměstnaná u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, kde v současnosti vykonává působnost tohoto orgánu v agendě vodního hospodářství na území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-558/2020 AK/VE-377/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině úředníků vhled do problematiky ochrany vody, vztahů k vodním dílům, čistírnám odpadních vod, kanalizacím atd. a současné platné legislativy k nís se vztahující. Kurz poskytne seznámení se zákonem 254/2001 Sb. o vodách a 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Program:

1. Seznámení se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
2. Seznámení se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů
3. Vodní díla (právní stav, dokumentace, povolení atd.)
4. Práva a povinnosti vlastníků vodních děl
5. Obec vlastníkem studny (nájemní smlouva, věcné břemeno)
6. Obec vlastníkem vodovodu (vlastnické právo, zajištění dodávek pitné vody, provozovatel, majetková evidence)
7. Obec vlastníkem kanalizace (vlastník, smlouva)
8. Obec vlastníkem čistírny odpadních vod (odborná způsobilost, majetková povinnost provozovatel, evidence)
9. Obec vlastníkem vodní nádrže (vlastník, spoluvlastník, povinnosti, kontroly, sankce)
10. Jiné vztahy obcí k vodním dílům - uživatelský, nájemní, účastník řízení, dotace
11. Závěr - diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).