registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Ochrana osobních údajů na úseku SPOD

ZRUŠENO

Variabilní symbol: 5123046
Datum konání: 21.9.2023 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vanda Foldová
 • 15 let působila na ÚOOÚ
 • Spoluautor publikace Kučerová, A., Nováková. L., Foldová, V., Nonnemann, F., Pospíšil, D.: Zákon o ochraně osobních údajů. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012. 


 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-276/2019 AK/VE-161/2019
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem programu je seznámit účastníky s problematikou ochrany osobních údajů s důrazem na provázání získaných poznatků s jejich praxí.

Program:

1. Ústavní a právní základ ochrany soukromí a nakládání s informacemi o fyzických osobách

 • Úvodem budou posluchači seznámeni s ústavněprávním základem ochrany soukromí  a  ochrany osobních údajů.

2. Základní informace o obecném nařízení o ochraně osobních údajů a zákoně o zpracování osobních údajů

 • Charakter obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jako přímo použitelného právního předpisu Evropské unie, včetně jeho adaptace do právního řádu České republiky (a tedy se zákonem o zpracování osobních údajů).

3. Povinnosti při zpracování osobních údajů a práva subjektů údajů

 • Informace o povinnostech osob podílejících se na zpracování osobních údajů a o právech dotčených osob. To vše s důrazem na nové povinnosti a práva zakotvená v obecném nařízení, pokud se vztahují na zpracování v souvislosti s činností veřejné správy.
 • Kazuistiky zaměřené na případy z oblasti SPOD.
 • Poskytování informací o činnosti SPOD.

4. Role úřadu pro ochranu osobních údajů

 • Role dozorového úřadu a jeho pravomoci, odpovědnost osob zúčastněných na zpracování (kontrola, odpovědnost, sankce).

5. Nejčastější problémy a chyby při zpracování osobních údajů, jejich možné následky. Diskuze a kazuistika zaměřená na případy z oblasti SPOD

 • Nejčastější problémy a chyby při zpracování osobních údajů, jejích možné následky. 
 • Aktivní komunikaci s účastníky ve vztahu k nejčastějším problémům a chybám při zpracování osobních údajů a jejich možným následkům.
 • Kazuistika zaměřená na případy z oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

 

6. Závěr

 • Závěr, evaluace, diskuse

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).