registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Stručné seznámení s nařízením - GDPR a soulad se zákonem o zpracování osobních údajů x činnostem sociální práce v souladu se zákonem o sociálních službách

Variabilní symbol: 5223029
Datum konání: 21.3.2023 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E - CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, oboru speciální pedagogika. Má bohaté zkušenosti ze své mnohaleté praxe u poskytovatelů sociálních služeb a v sociálně právní ochraně dětí.  Věnuje se oblasti dobrovolnictví a působí v rámci procesu implementace zákona o sociálních službách.

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1349-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Program je zaměřen na používání osobních údajů tzn. je interpretačním a aplikačním vodítkem, nejen v případě sporných otázek; a také na jednotlivé povinnosti v praxi, na dodržení určité konkrétní povinnosti podle GDPR, které je vykládáno též prostřednictvím dodržení základních zásad. Nařízení GDPR" (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů vysvětluje soulad se zákonem číslo 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Přestože se jedná o základní kurz, předpokládá se, že účastníci vzdělávání mají základní povědomí o této problematice.
Cíle kurzu:
Absolvent je seznámen s dopady jednotlivých ustanovení a to především na soulad zákona o sociálních službách a zákona o zpracování osobních údajů, s Nařízením - GDPR a zpracováním osobních údajů podle výše uvedených zákonů. Účastníci se také seznámí s nařízením, které je důležité pro zpracování osobních údajů jednotlivých klientů.
Program:

1. Úvod. Stručné zopakování již stávajících zákonů souvisejících s GDPR

 •  Představení lektora a účastníků, seznámení s obsahem a vymezení cílů vzdělávání.
 •  Zákon č. 110/19 Sb., o zpracování osobních údajů (terminologie).
 •  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - §100 a § 100a.

2. Seznámení s obecným nařízením, s novými přístupy, novou terminologií

 • Charakteristika a cíl obecného nařízení a jeho implementace do českých právních předpisů.
 • Přístup založený na riziku a nové instituty: subjekt údajů,  pověřenec, zpracovatel, správce

3. Seznámení se zásadami a právními důvody obecného nařízení. Terminologie se zaměřením na citlivé údaje jako zvláštní kategorie údajů a soulad se zákonem o sociálních službách

 • Revize právního rámce ochrany osobních údajů (důvod změny).
 • Základní zásady: zákonnost, korektnost, transparentnost, minimalizace, omezení účelu.
 • Zvláštní kategorie osobních údajů - osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby, genetické a biometrické údaje.
 • Možnosti zpracování zvláštní kategorie osobních údajů - v oblasti sociální práce a sociálních služeb.

4. Právo a povinnosti subjektu údajů (správce, zpracovatel)

 •  Povinnosti subjektu, který zpracovává osobní údaje - správce osobních údajů (včetně uvedení dalších termínů).
 •  Souhlas se zpracováním osobních údajů, odvolatelnost souhlasu, odlišitelnost souhlasu.

5. Zabezpečení osobních údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů

 • Jak zabezpečit osobní údaje.
 • Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů – jako nových nástrojů ochrany osobních údajů, které zavádí obecné nařízení (GDPR) k datu své účinnosti od 25. května 2018.
 • Kdo jej jmenuje a jaké musí splnit podmínky.

6. Sankce a pokuty podle obecného nařízení

Podmínky pro ukládání pokut a jejich výše polehčující okolnosti.

7. Závěr, shrnutí, evaluace

 • Závěr, shrnutí, evaluace.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).