registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Úřední deska v praxi obcí

Variabilní symbol: 5223037
Datum konání: 30.3.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Miroslav Kubánek

Více než dvacet let působí jako právník ve státní správě a má bohaté zkušenosti z oblasti správního a občanského práva.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti vedení úřední desky a především ucelenou informaci o tom, jaké dokumenty a skutečnosti se na obci povinně zveřejňují - a kde- včetně zveřejňování (vyvěšování) dokumentů třetích osob.

Program:

Právní úprava úřední desky na obci (kde úpravu najdeme, kdo úřední desku spravuje, co je to úřední deska, elektronická úřední deska a "nástěnka")
Co vyvěšujeme na úřední desce a co na stránkách obce, co vyvěšujeme "dobrovolně"
Údaje podle z. č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů - stránky, úřední deska
Údaje podle z. č. 280/2009 Sb., Daňový řád ve znění pozdějších předpisů.
Správní řízení a úřední deska (doručení veřejnou vyhláškou a jiné úkony)
Zákon o obcích a úřední deska (OZV, nařízení, záměry obce atd.)
Ztráty a nálezy a další skutečnosti zveřejňované podle zvláštních zákonů (NOZ, z. č. 250/2000 Sb., OSŘ,...)
Komunikace se žadateli o zveřejnění, doby vyvěšení, ochrana osobních údajů
Diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).