registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních

Variabilní symbol: 5223038
Datum konání: 23.3.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E - CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
 • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
 • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
 • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MPSV ČR: A2021/1411-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
 • právní úprava v občanském zákoníku, zákonu o zvláštních řízeních soudních a zákonu ío sociálně-právní ochraně dětí a dalších souvisejících předpisů - působnost, tj. práva a povinnosti OSPOD při realizaci ústavní výchovy, včetně propojení s působností OSPOD u dětí v pěstounské péči a u dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, podávání návrhů k soudu, rozhodování soudů o umístění a přemístění do jednostlivých zařízení
 • součinnost OSPOD s rodiči, pěstouny nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu
Cíle kurzu:

Absolvent získá poznatky, které přinesla aplikace občanského zákoníku, zákona o zvláštních řízeních soudních a v návaznosti zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Tyto právní předpisy přinesly mnoho změn v obasti náhradní výchovy, včetně nových povinností soudů v rozhodnutí přímo určit zařízení, do kterého má být dítě umístěno nebo přemístěno. Tato povinnost přísluší i OSPOD pokud jsou navrhovatelé, pokud ne, mají povinnost spolupracovat se soudy, a to i při sledování výkonu ústavní výchovy. V současnosti je v rámci ČR rozhodovací praxe soudů velmi různorodá a OSPOD se tím dostávají do složitých situací např. jak ochránit dítě do doby, než rozhodne soud. Velmi důležité je také připravovat děti na samostatný život po skončení náhradní výchovy, a to ve spolupráci s pověřenými osobami a poskytovateli sociálních služeb, což je také obsaženo ve standardu č. 14 k SPOD.

Cílem programu je ukázat účastníkům možnosti propojení právní úpravy a její aplikaci při poskytování SPOD v různých situacích života dítěte tj. kdo může podat návrh na vybrané formy náhradní výchovy, kdo je účastníkem řízení, jaké je zastoupení dětí, jak kombinovat formy náhradní výchovy, jak spolupracovat se zařízeními pro výkon ústavní výchovy a se zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc a hlavně, jak spolupracovat se soudy, aby bylo rozhodnuto včas a vhodnou formou (ve věci či předběžným opatřením). Budou probrány příklady dobré a špatné praxe.

 

Program:

1. Právní úprava

 • Výklad vybraných ustanovení občanského zákoníku, zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vzájemné propojení a souvislosti z hlediska práva.

2. Působnost jednotlivých orgánů a institucí

 1. Práva a povinnosti OSPOD při realizaci ústavní výchovy, včetně propojení s působností OSPOD u dětí v pěstounské péči a u dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 2. Podávání návrhů, podnětů nebo upozornění k soudu.
 3. Součinnost OSPOD s rodiči, pěstouny nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu.
 4. Spolupráce OSPOD se zařízeními pro výkon ústavní výchovy a se zařízeními pro děti vyžadující okamžitou péči, povinnost navštěvovat děti, připravovat je na samostatný život.
 5. Spolupráce se soudy při přemísťování dětí, při sledování výkonu ústavní výchovy, podávání zpráv soudům. 

3. Kazuistiky a případové studie, diskuse

 • Ověření na kazuistikách a případových studiích.

4. Diskuse

 • Řízená diskuse, zpětná vazby.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).