registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů

Variabilní symbol: 4123014
Datum konání: 29.6.2023
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Společenský dům Jilm
Roztocká 500, 514 01 Jilemnice Jilemnice - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Ida Kárná, MPA

Mgr. Ida Kárná MPA je tajemnicí úřadu veřejné správy s douholetými zkušenostmi, které získala mimo jíné vedením oddělení vnitřní správy a kontrolní činností na úseku matriky a ověřování. Je zkušenou konzultantkou a lektorkou.

 

 

 

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-732/2016 AK/VE-388/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámení účastníků s platnou legislativou vztahující se k probírané problematice. Vzdělávací program přispěje k pochopení této rozsáhlé agendy a s  tím souvisejících problémů.  

Program:

Vidimace, legalizace a e-legalizace - oprávnění k výkonu činnosti, povinnosti

 • Definice pojmů
 • Způsob provádění
 • Evidence
 • Využívání základních registrů  při legalizaci
 • Použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád při zamítnutí ověření
 • Zákon o ověřování versus Notářský řád
 • Ověřování velitelem lodě

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

 • Vysvětlení  pojmů (konverze, dokument, datová zpráva)
 • Autorizovaná konverze dokumentů na žádost
 • Autorizovaná konverze dokumentů z moci úřední
 • Postup při provádění konverze.
 • Dokumenty, které nelze konvertovat
 • Evidence konverzí

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění ve vztahu k probírané problematice

 • Vybírání správních poplatků
 • Sazebník
 • Osvobození od správních poplatků

Diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).