registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Evidence obyvatel v práci ohlašoven

Jilemnicko

Variabilní symbol: 4123015
Datum konání: 4.5.2023
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Společenský dům Jilm
Roztocká 500, 514 01 Jilemnice Jilemnice - Podrobné informace
Lektor: Karolína Kofroňová, Bc.
 • Vystudovala Metropolitní univerzitu Praha, o. p. s., studijní obor Veřejná správa.
 • Od roku 2016 - dosud vykonává lektorskou činnost - semináře pro úředníky ÚSC se zaměřením na matriku, evidenci obyvatel a informační systémy veřejné správy. Konzultační činnost; osobní a skupinový koučink.
 • V letech 2003 - 2016 pracovala na pozici odborné referentky, Odboru správních agend, agenda státního občanství, matrik, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, Krajského úřadu Středočeského kraje. Metodickou a kontrolní činnost, vedení správního řízení v I. i II. stupni, zajištění a realzaci přípravy pracovníků ÚSC na zkoušku z vedení matrik, zajištění a realzaci metodických porad 
 • 2001 - 2003 byla odbornou referenkou Referátu vnitřních věcí na Okresním úřadu Praha - východ.
 • 1991 - 1993 - Ministerstvo vnitra ČR - referenka Odboru všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik.
 • V roce 2022 získala certifikát Akademie porozumění pro profesionály - certikovaný kouč a lektor transformativního koučinku.  
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-325/2018 AK/VE-192/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:
 • Získání a prohloubení odborných znalostí
 • Aplikace zákona o evidenci obyvatel v praxi na úrovni ohlašoven, případně obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
 • Diskuse nad příklady z praxe a jejich řešením

 

Program:

1. Úvod a právní přehled všech právních předpisů.

 • Vývoj evidence obyvatel – historický přehled tohoto institutu na našem území
 • Základní právní předpis na úseku evidence obyvatel, tj. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, cíl právní úpravy, obsah zákona, základní pojmy, členění, základní teorie ze zákona
 • Aktuální a nejnovější novely prováděcích právních předpisů k zákonu, základní obsah aktuálně existujících prováděcích vyhlášek k zákonu pouze se zaměřením na činnost ohlašovny evidence obyvatel
 • Rezortní směrnice na úseku evidence obyvatel, dodržování a postupy ohlašovny podle směrnic
 • Přehled souvisejících právních předpisů v platném znění – včetně výkladu vybraných ustanovení občanského zákoníku

2. Základní registry a informační systémy veřejné správy.

 •  jejich úloha ve veřejné správě; výklad ve vztahu k EO (ROB, AIS ZR, AISEO, AISOP, AISCD, AISCIZ – CI).

3. Základní pojmy + trvalý pobyt.

 • Základní pojmy zákona o evidenci obyvatel (EO) - definice, pojmy, druhy evidence, subjekty údajů, výkon státní správy, územní členění státu a územní samospráva, ISEO – obsah, zapisovatelé a uživatelé, zdroje ISEO – příklady z praxe. Ochrana osobních údajů. Působnost na úseku EO – praktické postupy se zaměřením na činnosti ohlašovny.
 • Shrnutí základního obsahu prováděcích předpisů, výklad ve vztahu k činnosti ohlašovny EO
 • Zapisování a využívání údajů z informačního systému EO – kdo, kdy a v jakém rozsahu zapisuje údaje do IS; kdo a za jakých podmínek může využívat údaje z IS EO.
 • Poskytování údajů z informačního systému EO - rozsah a zákonné vymezení, poskytování údajů z ISEO a z manuálních evidencí, speciální součinnost.
 • Trvalý pobyt, vznik a změny - definice. Změna místa trvalého pobytu – osobní podání, podání na základě zákonného zastoupení a na základě zmocnění. Povinnosti občana. Povinnosti ohlašovny. Výklad s uváděním praktických příkladů. Rušení trvalého pobytu – důvody, podmínky, příklady.  Ukončení trvalého pobytu – postup, příklady.
 • Základní otázky ochrany osobních údajů na úseku evidence obyvatel, zejm. nakládání s osobními údaji
 • Oprávnění k využívání osobních údajů evidence obyvatel
 • Správní poplatky na úseku EO

4. Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).