registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Vedení poradenského rozhovoru

zakázka MÚ Kadaň

Variabilní symbol: 5223201
Datum konání: 25.4.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň - Podrobné informace
Lektor: Lenka Šimková
  • Lektorka a konzultantka, jako sociální pracovnice působila více jak 20 let v oblasti sociálních služeb a také pracovala v manželské poradně či na krizovém telefonu.
  • Zkušenosti s prací na telefonu, aktuálně využívá u klientů na Národní lince pro odvykání.
  • Teoreticky vychází ze systemického přístupu, školí pomáhající profesionály v krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích programech, rozvíjí mentoring pro sociální pracovníky.
  • Ráda lektoruje interaktivní programy, její odborné příspěvky je možné najít např. na webových stránkách časopisu Sociální práce  
  • Motto: " Bez vlastní práce s klienty se lektor neobejde."
Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0370-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Poskytování sociálního poradenství stojí jak na konkrétních znalostech sociálních pracovníků, tak také na schopnost tyto znalosti klientovi adekvátně předat. Zároveň sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách v rámci své práce, a tedy i poradenského rozhovoru mají pracovat s podporou, posilováním klientových kompetencí a odpovědnosti. V kurzu, jenž teoreticky vychází ze systematického přístupu, se podíváme na rozhovor jako celek, rozlišíme jeho jednotlivé fáze a budeme se zabývat tím, jakým způsobem lze na úrovni komunikace v rozhovoru intervenovat jak v oblasti pomoci, tak v oblasti kontroly. V kurzu se zaměříme jak na techniky typu naslouchání, kladení otázek, tak na to, jakým způsobem lze vytvořit a formulovat intervenci.
 
Obsah programu na osvědčení: rozhovor, klíčové prvky, klíčové prvky vedení rozhovoru
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
- dokáže rozlišit fáze rozhovoru a hlavní úkoly, na niž v tu chvíli je potřeba pracovat
- dokáže rozlišit pomoc od kontroly a pružně přizpůsobovat způsoby vedení rozhovoru
- dokáže rozhovor nejen uzavřít shrnutím probíraných otázek či témat, ale i vytvořením závěrečné intervence formou doporučení či komentáře
Program:

1. Úvod

  • Zahájení, seznámení, představení kurzu, lektorky a účastnků, zjištění i očekávání.

2. Rozhovor

  • Rozhovor jako celek (kontruktivní rozhovor) a jeho kontext (pomoc a kontrola).

3. Klíčové prvky rozhovoru

  • Klíčové prvky rozhovoru - aktivní naslouchání.

4. Klíčové prvky vedení rozhovoru

  • Klíčové prvky vedení rozhovoru - otázky, praktikování.

5. Klíčové prvky vedení rozhovoru - formulace intervencí, praktikování

  • Klíčové prvky vedení rozhovoru - formulace intervencí praktikování, modelování rozhovorů.

6. Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).