registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Hledání vnitřní motivace klienta ke změně: nejen o motivačních rozhovorech

Nově akreditováno

Variabilní symbol: 6123067
Datum konání: 22.6.2023 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Aleš Neusar

Aleš Neusar pomáhá jedincům i organizacím lépe žít - poradenstvím, supervizí, koučinkem, či vzděláváním. Zabývá se mimo jiné životní spokojeností, duševní hygienou, slaďováním osobního a pracovního života, změnou, myšlením a rozhodováním, vztahům, řešením konfliktů a jazykovým mentoringem - jak se rychle naučit cizí jazyk. Vystupuje v médiích (např. ČT, ČRo, MF Dnes, Téma, Radio 1), publikuje populárně i odborně (viz www.researchgate.net/profile/Ales_Neusar, přednáší v ČR i zahraničí (např. TEDx). Vystudoval Mgr. v jednooborové psychologii v Olomouci a Ph.D. v obecné (kognitivní) psychologii v Brně s delšími pobyty v Mannheimu, Utrechtu či Velké Británii. Učí externě na VŠ a má soukromou poradnu. Více informací na www.neusar.cz.

 

 

 

 

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0435-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
 • Absolvent si vyzkouší vedení motivačního rozhovoru i některých dalších technik v roli klienta i pracovníka.
 • Absolvent bude znát proces změny, jeho fáze a možné bariéry změny.
 • Absolvent si rozvine schopnost empatie, naslouchání, zvládání odporu, hledání sebemotivujících výroků atd.

 

Program:

1. Úvod

 • Představení lektora, přehled probíraných témat a možností, očekávání účastníků.
 • V průběhu kurzu postupné představení účastníků.

2. Změna

 • Proces změny.
 • Relaps.
 • Bariéry změny.

3. Motivační rozhovory

 • O vnitřní motivaci.
 • Motivační rozhovory - teorie plus nácvik.

4. Motivační rozhovory a další techniky a přístupy pomáhající rozvinout vnitřní motivaci klientů

 • Motivační rozhovory a další techniky a přístupy pomáhající rozvinout vnitřní motivaci klientů.

5. Závěr

 • Shrnutí a diskuse.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).