registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Soudnictví ve věcech mládeže a působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí

Variabilní symbol: 5123083
Datum konání: 23.6.2023
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
 • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
 • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
 • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MPSV ČR: A2021/1413-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzdělávací program účastníky přehledně seznamuje s aktuální právní úpravou soudnictví ve věcech mládeže, tak s praktickými poznatky a zkušenostmi z této oblasti. Pozornost bude věnovaná především působnosti orgánů SPOD a konkrétním postupů OSPOD v kontextu tohoto zákona. Součástí semináře budou vybrané kazuistiky a prostor pro dotazy.

Cíle kurzu:

Zlepšování úrovně znalostí sociálních pracovníků, prohloubení znalostí platné legislativy a jejího dodržování, jakož i znalosti specifických oblastí sociální sféry.

Program:

1. Přehled právní úpravy

 • Především zákon o sociálně-právní ochraně dětí, o soudnictví ve věcech mládeže, o přestupcích, o ústavní výchově a další. 

2. Působnost orgánů SPOD při prevenci a řešení protiprávního jednání mládeže - dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí

 • Sociálně-právní ochrana dětí - kterým dětem se poskytuje a kdo jí poskytuje - péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost (dle §6 písm. c) a d) - účast orgánů SPOD v přestupkovém řízení vedeném proti mladistvému.

3. Působnost a postupy OSPOD v kontextu zákona o soudnictví ve věcech mládeže (ZSM)

 • vymezení důležitých pojmů v zákoně
 • základní zásady zákona o ZSM
 • trestněprávní ochrana dětí a postupy podle ZSM
 • postavení orgánů SPOD v řízení podle ZSM
 • ukládaná opatření pro děti do 15 let a mladistvé

4. Kazuistiky a případové studie

 • Kazuistiky a případové studie.

5. Dotazy a výměna zkušeností, diskuse

 • Diskuse, výměna zkušeností.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).