registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Správní řád - aktuality a praxe - webinář

Variabilní symbol: 6123086
Datum konání: 13.10.2023 ZRUŠENO
Čas: 8:30 do 13:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Aleš Mik
  • Právník s 25 lety praktických zkušeností ve veřejné správě. Dlouholetý vedoucí kanceláře ředitele Jihočeského KÚ a lektor pro úředníky i zastupitele územně samosprávných celků s předchozí praxí tajemníka v Českém Krumlově.
  • V současnosti působí v advokátní kanceláři JUDr. Luboše Průši, která poskytuje právní pomoc obecním orgánům.   
Akreditace u MV ČR: AK/PV-859/2021 AK/VE-505/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem je prohloubit orientaci ve správním řízení a napomoci správné aplikaci jednotlivých právních institutů v každodenní praxi, včetně vedení spisu a úpravy písemností dle platné legislativy. Seminář sleduje rozšíření, prohloubení a aktualizaci znalostí v oblasti správního řádu, zejména z praktického pohledu, dále seznámení se s judikaturou správních soudů a uvedení těchto poznatků do praxe a přispět tak ke zkvalitnění praktického výkonu státní správy.

Program:

1. Vedení řízení správním orgánem v I. stupni

  • Vyhodnocení podání dle správního řádu, věcná a místní příslušnost správního orgánu, oprávněná úřední osoba, vedení spisu.
  • Postup správního orgánu před zahájením řízení, vlastní zahájení řízení, řízení zahajovaná z úřední moci, řízení zahajovaná na žádost, ústní jednání, dokazování, jednotlivé podklady pro vydání rozhodnutí, předběžná otázka, zajišťovací prostředky správního orgánu, oprávněná úřední osoba, vedení spisu.
  • Přerušení řízení, zastavení řízení jako procesní rozhodnutí, usnesení, rozhodnutí ve věci, příkaz.
  • Náklady řízení, zvláštní typy řízení.
  • Náprava vadných rozhodnutí.

2. Odvolací řízení, přezkumné řízení, obnova řízení

3. Exekuce, exekuční výzva, exekuční příkaz

  • Exekuce na peněžitá plnění
  • Exekuce na nepeněžitá plnění

4. Ostatní instituty správního řádu

5. Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).