registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Stávající stavební zákon, nový stavební zákon (NSZ) a jeho další novelizace vč. připravovaných prováděcích předpisů - webinář

včetně aktuální legislativy, ON-LINE, NOVINKA 2023

Variabilní symbol: 5123089
Datum konání: 12.10.2023
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jindřich Pater
  • Lektor je spoluzakladatel a místopředseda  České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Působí jako předseda zkušební komise.
  • Specializuje se na technologická zařízení staveb, techniku prostředí staveb, BOZP na staveništit.
  • Od roku 2010 je interní auditerem ISO 9001 a 14001
  • Přednáší zejména oblast právních předpisů v praxi výstavby a publikuje řadu publikací a pomůcek k výstavbě v rámci IC ČKAIT, FORUM atd. 
Akreditace u MV ČR: AK/PV-330/2023 AK/VE-153/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem programu je seznámit účastníky se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. po několika novelizacích, především se zaměřením na povinnosti a kvalifikaci projektanta a stavbyvedoucího. Ve vazbě na SZ současně připravit účastníky na nový stavební zákon (NSZ) č. 283/2021 Sb., k němu vydaný změnový zákon číslost 284/20021 Sb. (zásah do dalších 58 zákonů), malou novelu NSZ č. 195/2022 Sb. a připravovanou velkou novelu NSZ xxx/2023 Sb. ze strany MMR ČR.

Program:

1. Stávající stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

• Přehled a rozbor stávajících nejdůležitějších zákonů ve výstavbě.
• Stávající stavební zákon č. 183/2006 Sb. - výtah rozhodujících paragrafů.

2. Prováděcí předpisy ke SZ, povinnosti účastníků výstavby

• Prováděcí předpisy ke stávajícímu stavebnímu zákonu vč. povinností účastníků výstavby – vyhlášky, nařízení vlády k požadavkům na výstavbu (BOZP, PO, ŽP, energetika …).

3. Prováděcí předpisy ke SZ, požadavky na výstavbu

• Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. – účinnost od 1. 7. 2023 

4. Projektová dokumentace a Stavební deník
5. Zákon č. 283/2021 Sb. a zákon č. 284/2021 Sb.

• Změnový zákon č. 284/2021 Sb. vyvolaný zákonem č. 283/2021 Sb. – zásah do celkem dalších 58 zákonů ve výstavbě; účinnost od 1. 7. 2023. 

6. Novelizace zákona č. 283/2021 Sb. a č. 284/2021 Sb.

• Malá (odkladná) novela č. 195/2022 Sb. zákona č. 283/2021 Sb. – odklad účinnosti z 1. 7. 2023 na 1. 7. 2024.
• Nový zákon č. 197/2022 Sb. – vazba na stávající stavební zákon č. 183/2006 Sb. s ohledem na konflikt na Ukrajině .
–  tzv. nezbytná stavba; zásah do požadavků na výstavbu; dočasnost na 3 roky.
• Velká (věcná) novela zákona č. 283/2021 Sb. – stav projednávání v PSP 2023.
• Prováděcí vyhlášky k novému stavebnímu zákonu – návrhy, stav projednávání na MMR ČR 2022/2023.
• Vyhláška č. 418/2022 Sb. novelizující vyhlášku č. 500/2006 Sb. – územní plánování a č. 501/2006 Sb. – požadavky na využívání území.

Metodiky MMR ČČR a ČKAIT - diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).