registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základy psychopatologie pro pracovníky v přímém kontaktu s klientem

Variabilní symbol: 6223047
Datum konání: 15.6.2023 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s.r.o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.

Je autorkou dvou odborných knih a řady vědeckých článků a výukových materiálů.
Monografie: Subjektivní symbolická vizualizace psychologie rodiny, Souvislosti neuroticismu.
On-line kurzy: Sociální psychologie (kurz získal Národní cenu distančního vzdělávání), Psychopatologie a psychodiagnostika pro učitele, Antistresový program pro řídící pracovníky škol, Hodnocení pracovníků na pozadí týmové spolupráce, Komunikace s podřízenými, Osobnostní profil – jak využít svých silných a slabých stránek při vedení týmu, Pracovní motivace, Umění komunikace v obecně krizových situacích.

Akreditace u MPSV ČR: A2019/0555-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Ostrava - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, kteří pracují v přímém kontaktu s klienty. Účastníci budou seznámeni s nejčastějšími psychickými odchylkami a problémy klientů, a to až na úroveň deficitů v dílčích psychických funkcích, které mohou zásadním způsobem determinovat celou interakci se sociálním pracovníkem a působí i na cíle intervence a péče.       

Cíle kurzu:

Kurz je zaměřen na rozvoj interpersonálních, diagnosticko-intervenčních, komunikačních a intrapsychických kompetencí.

Program:

1. Úvod

 • Zahájení, představení, korekce očekávání účastníků.

2. Poruchy kognitivních procesů

 • kognitivní procesy,
 • poruchy vnímání,
 • poruchy představivosti,
 • poruchy myšlení,
 • poruchy pozornosti,
 • poruchy paměti,
 • orientační identifikace,
 • možnosti evaluace funkčního transferu informaci,

3. Poruchy motivačních konativních procesů

 • poruchy pudů a instinktů,
 • poruchy emotivity,
 • poruchy jednání,
 • orientační identifikace,
 • kauzalita problémů,
 • volba komunikačních strm strategií,

4. Vedení a provázení klientů s neurotickou poruchou

 • neurotické poruchy,
 • úzkostně fobický klinický obraz,
 • obsese,
 • somatoformní obtíže,
 • vedení klientů trpících neurotickými obtížemi,

5. Přístup ke klientům s duševní nemocí

 • afektivní poruchy,
 • schizofrenní poruchy,
 • poruchy s bludy,
 • pravidla jednání s klienty při atace nemoci,

6. Organicky podmíněné psychické poruchy

 • primární a sekundární psychosyndromy,
 • poúrazové stavy,
 • nádorová onemocnění,
 • atroficko degenerativní onemocnění,
 • psychické poruchy při intoxikacích,
 • symptomy,
 • specifika a sociální dopady,

7. Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).