registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi

Variabilní symbol: 4223019
Datum konání: 29.6.2023
Čas: 8:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Ph.Dr. Eva Aigelová, PhD.

Psycholožka, adiktolog

Pracovala ve Sdružení Podané ruce,o.s., jako terénní pracovník s uživateli drog a současně jako psycholog v ambulanci adiktologie pro uživatele nealkoholových drog a hazardní hráče (gamblery). Vyučuje na Katedře psychologie UPOL, adiktologii se věnuje výzkumně a publikačně. Kromě toho se věnuje  ambulantní péči pro uživatele látkových, nelátkových závislostí a pro osoby blízké ohrožené návykovým chováním.

Akreditace u MPSV ČR: A2021/1282-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cílem kurzu je seznámit účastníky s oborem adiktologie. Kurz se zejména zaměřuje na závislosti nelátkové jako je hraní na počítači pc her, sázení přes internet, patologické hráčství, workoholismus apod. Účastník se orientuje v pojmech jako je (patologický hráč, netolismus, gaming, adiktologické služby, návykové chování, specifika závislostí, styly komunikace). Aktivně dochází k nácviku modelových situací - umět navázat kontakt a vztah s klientem.Absolvent se orientuje ve fázích komunikačního procesu. Absolvent umí navázat základní kontakt s klientem (např. patologický hráč, hráč pc her, závislý na internetu), orientuje se, v které fázi rozvoje problému klient je a umí mu adekvátně adiktologickou službu. 
 
 
Cíle kurzu:
Absolvent se orientuje v klíčových pojmech (patologický hráč, netolismus, gaming, adiktologické služby, návykové chování, specifika závislosti, styly komunikace) souvisejících s poskytováním odborného adiktologického poradenství a umí je v praxi aktivně používat. Absolvent se orientuje ve fázích komunikačního procesu. Absolvent umí navázat základní kontakt s klientem (např. patologický hráč pc her, závislý na internetu). Orientuje se, v které fázi rozvoje problému klient je a umí mu adekvátně nabídnou adiktologickou službu.
 
 
 
Program:

1. Zahájení kurzu

  • Přivítání s účastníky, seznámení, vyjasnění očekávání, harmonogram kurzu.

2. Teoretické vymezení návykového chování nelátkových závislostí

  • Úvod do oboru adiktologie, vymezení klíčových pojmů, dělení nelátkových závislostí, dopady, prevence.

3. Systém léčby pro uživatele nelátkových závislostí (ambulatní, pobytová léčby, doléčovací programy, přístup harm reduction)

  • Systém péče v ČR, poskytované služby, cílová skupina, zásady spolupráce, etika práce, přístupy v léčbě.

4. Metody a nástroje léčby závislých (motivační rozhovory, prevence relapsu, atd.)

  • Základní terapeutické dovednosti při komunikaci s klienty, etika poskytování intervencí.

5. Praktické nácviky v modelových situacích

  • Praktické nácviky v modelových situacích se závislým klientem.
  • Případně práce nad kazuistikami účastníků.

6. Závěr

  • Diskuse, zpětná vazba od účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).