registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o matrikách, jménu a příjmení

Variabilní symbol: 5223075
Datum konání: 24.11.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E - CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Zdeňka Stránská

Lektorská činnost od roku 2007. Provádí školení budoucích matrikářek, školení budoucích ověřovatelů dle zák. č. 21/2006 Sb., konzultantka knihy Občanské obřady a slavnosti v životě měst a obcí (autor PhDr. Jiří Pondělíček). 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem programu je prohloubení a rozšíření znalostí úředníků územně samosprávných celků v oblasti činnosti a úkonů matrikáře nebo se připravují na matriční zkoušku.

 

Program:

Program doplněn o  aktuální informace na úseku matričních agend

- v rámci chystané novely bude možné uzavírat registrované partnerství na všech matričních úřadech, a proto bude součástí semináře i videoukázka  z realizovaného registrovaného partnerství, bude probráno uzavření registrovaného partnerství od A do Z

novela prováděcí vyhlášky k zákonu o matrikách, nová směrnice

- chystaná novela zákona o matrikách

 

1. Úvod do problematiky matrik

 

 • historie a vývoj matričních agend, přehled práveních předpisů

2. Zákon o matrikách

 • pojmy, působnost,
 • vedení matrik,
 • podklady pro provádění matričních zápisů,
 • uzavření zápisu z matriční knihy,
 • sbírky listin,
 • nahlížení do matričních knih a sbírek listin,
 • dodatečné záznamy a změny,
 • opravy,
 • oznamovací povinnost

3. Zákon o matrikách

 • užívání jména a příjmení,
 • změna jména a příjmení,
 • prohlášení ve vztahu k jménu a příjmení,
 • správní poplatky

4. Aktální informace na úseku matričních agend

 • formuláře,
 • podpora volného pohybu,
 • listiny atd.

5. Závěr

 • diskuse, odpovědi na dotazy

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).