registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Obce a povolování kácení mimolesních dřevin

Variabilní symbol: 5223092
Datum konání: 19.10.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E - CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jana Zmeškalová
 • Od roku 2003 na pozici vedoucí odboru ŽP.
 • Od roku 2005 Autorizovaná osoba pro biologická hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
 • Od roku 2001 externí vyučující pro VOŠ (nakládání s odpady, ekologie a ochrana životního prostředí).
 • Dlouholetá lektorka v oblasti životního prostředí pro veřejnou správu
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-701/2016 AK/VE-372/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

1.Znalost zákona č.114/1992 sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů

– část týkající se obecné ochrany

2. Aplikace znalostí výše jmenovaného zákona v praxi

3. Propojení realizace ustanovení zákona č.114/1992 Sb. s ustanoveními zákona č.500/2004 Sb., správní řád

4. Kvalitní a odborný výkon přenesené působnosti obcí v oblasti ochrany přírody a krajiny

5. Kvalifikovaná služba veřejnosti

Program:

1. Legislativa ochrany mimolesních dřevin

 • Výklad k obecným ustanovením zákona o ochraně přírody, vysvětlení základních pojmů.

2. Správní orgány

 • Výklad k pravomocím obce jako orgánu ochrany přírody.

3. Legislativa kácení mimolesních dřevin

 • Výklad k jednotlivým postupům při kácení dřevin, podrobné seznámení s prováděcími vyhláškami.

4. Kompenzace újmy - náhradní výsadba

 • Způsoby kompenzace ekologické škody a jejich řešení.

5. Rozhodnutí o povolení kácení dřevin vč. správního řízení

 • Podrobný rozbor obsahu žádosti o povolení kácení a postup vedení správního řízení včetně obsahu rozhodnutí.

6. Závazné stanovisko ke kácení dřevin

 • Podrobný rozbor obsahu žádosti a závazné stanovisko a postup při jeho vydávání.

7. Omezení kompetencí správních orgánů

 • Vysvětlení typových případů, kdy k povolení kácení není kompetentní obec, výklad pojmů ze zákona o ochraně přírody a dalších.

8. Odpovědnost za porušení zákona

 • Stručné seznámení s důsledky nedodržování zákona.

9. Přílohy - vzory správních úkonů

 • Vysvětlení práce s touto pomůckou pro usnadnění řízení.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).