registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Práce s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci

Variabilní symbol: 6123122
Datum konání: 14.12.2023
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Milena Mikulková
 • Sociální pedagog, poradce, mediátorka, koučka, lektorka se specializací na edukaci rodičů v řešení rozvodové a (po)rozvodové situace.
 • Autorka knih Hlavu vzhůru, rodiče! Hlavu vzhůru, chlap(c)i!
 • Autorka židličkové metody.
 • Autorka tří metodik z projektu Komplexní péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci (Akademický ústav Karviná)
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1089-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílové kompetence:

 • Účastník získá základní orientaci v problematice právního minima týkajícího se rodiny, rodičů a péče o nezletilé děti
 • Účastník dokáže s klientem definovat základní oblasti žádoucí podpory pro rodiče a pro dítě
 • Účastník bude schopen společně s klienty identifikovat jejich potřeby a cíle
 • Účastník využije dovednosti k posílení kompetencí rodičů k naplňování jejich rodičovské odpovědnosti
 • Účastník vyhodnotí a zvolí odpovídající metody a techniky práce s klientem a s dětmi
Program:

1. Úvod

 •  Zahájení, představení, korekce očekávání účastníků

2. Základní teoretická východiska

 • právní minimum a naplňování potřeb dítěte
 • potřeby a zájem rodičů
 • minimální práva dětí v (po)rozvodové/(po)rozchodové situaci rodičů

3. Práce s rodiči a využití osvědčených technik

 • metody poskytovaných služeb (edukace, mediace, terapeutická podpora, e-learning)
 • mapování motivačních potřeb rodičů a jejich vliv na řešení potřeb dětí
 • využití podpůrných technik k posílení rodičovských kompetencí

4. Práce s dětmi a využití osvědčených technik

 • specifické potřeby dětí v rozvodové situaci rodičů
 • využití podpůrných technik a pracovních listů při práci s dětmi (práce s příběhy, hrové aktivity, rozhovor)
 • zvládání obtížných situací

5. Shrnutí

 • kazuistiky s aplikací získaných poznatků
 • praktický trénink dovedností pro práci s rodiči a dětmi
 • aplikace poznatků v praxi

6. Závěr

 • hodnocení účastníků
 • předání osvědčení

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).