registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Práce s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci

Variabilní symbol: 6123122
Datum konání: 14.12.2023
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Milena Mikulková
 • Sociální pedagog, poradce, mediátorka, koučka, lektorka se specializací na edukaci rodičů v řešení rozvodové a (po)rozvodové situace.
 • Autorka knih Hlavu vzhůru, rodiče! Hlavu vzhůru, chlap(c)i!
 • Autorka židličkové metody.
 • Autorka tří metodik z projektu Komplexní péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci (Akademický ústav Karviná)
Akreditace u MPSV ČR: A2019/0559-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
 • Účastník získá základní orientaci v problematice právního minima týkajícího se rodiny, rodičů a péče nezletilé děti.
 • Dokáže s klientem definovat základní oblasti žádoucí podpory pro rodiče a pro děti.
 • Bude schopen společně s klinty identifikovat jejich potřeby a cíle.
 • Využije dovednosti k posílení kompetencí rodičů k naplňování jejich rodičovské odpovědnosti.
 • Vyhodnotí a zvolí odpovídající metody práce s klientem a s dětmi.
   
Program:

1. Úvod - Zahájení, představení, korekce očekávání účastníků.

2. Základní teoretická východiska

 • potřeby člověka,
 • specifické potřeby dětí v rozvodové situaci rodičů,
 • možnosti práce s klienty,
 • metody zaměřené na řešení,
 • oblasti práce s rodinou podle forem péče.

3. Práce s rodiči

 • právní minimum a naplňování potřeb dítěte,
 • fáze psychorozvodu a vliv na práci s klientem,
 • techniky práce s rodiči, přístupy zaměřené na řešení,
 • zvládání obtížných situací.

4. Práce s dětmi

 • potřeby a minimální práva dětí,
 • dovednosti komunikace s dítětem,
 • práce s příběhy,
 • hravé aktivity,
 • rozhovor,
 • zvládání obtížných situací.

5. Práce s kazuistikami

 • Kazuistiky s aplikací získaných poznatků a ověřování dovedností pro práci s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).