registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociální práce s dětmi a dospělými s nevhodným chováním

ON LINE SEMINÁŘ

Variabilní symbol: 6123139
Datum konání: 3.11.2023
Čas: 8:30 do 13:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Bc. Alena Košťáková

Lektorka s 16-ti letou zkušeností v oblasti komplexní péče o rodinu. Speciální pedagožka se zaměřením na psychopedii s dlouholetou praxí v různých typech školských i mimoškolních zařízeních a sociálních služeb, konzultantka, lektorka mnoha seminářů a kurzů, sociální pracovník a terapeut v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Zaměření: komplexní péče o rodinu.  

 

 

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0441-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
Účastníci se naučí využívat techniku intervenčně-diagnostického rozhovoru, který umožňuje rozkrýt dynamiku nevhodného chování dětí a
dospělých a v rozhovoru získané informace efektivně využívat pro cílenou změnu postojů a chování klienta, dokážou vytvářet intervenční a
preventivní strategie pro zvládání nevhodného chování.
Program:

1. Úvod. Základní teoretický rámec.

  • Představení lektora a seznámení s plánem programu.
  • Cíle lidského chování - naplnění pocitu sounáležitosti jako ústřední motiv lidského směřování, subjektivní přesvědčení soukromá logika klienta, které způsobují nemožnost vhodné spolupráce s pracovníkem a změnu jeho nepříznivé situace.
  • Chybné cíle nevhodného chování v interakci s pracovníkem - upoutání pozornosti, potřeba moci, potřeba pomstít se, potřeba vyhnutí se neúspěchu.

2. Intervenčně-diagnostický rozhovor

  • Identifikace cílů nevhodného chování pomocí intervenčně-diagnostického rozhovoru, kladení otázek, která otázka je podporou pro klienta, a která brání rozhovoru vedoucímu ke zlepšení sociální situace klienta a zapojení se do vhodného řešení.
  • Příklady z praxe, praktické procvičení rozhovoru.

3. Možnosti zvládání a reagování na nevhodné chování, intervenční strategie, preventivní strategie, podpora a dodávání odvahy. Závěr

  • Možností zvládání a reagování na nevhodné chování klienta, intervenční a preventivní strategie ze strany pracovníků, vhodná podpora a dodávání odvahy klientovi, zastavení současného stavu chování a zapojení klienta do řešení situace.
  • Shrnutí kurzu, diskuze, závěr kurzu.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).