registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Ochrana osobních údajů a právo na informace - webinář

Variabilní symbol: 6123143
Datum konání: 14.11.2023 ZRUŠENO
Čas: 8:30 do 13:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Ivana Kejřová
  • Od roku 2013 vykonává funkci tajemnice Městského úřadu  Židlochovice. 
  • V letech 2009 - 2011 přednášela trestní právo, kriminalistiku, živnostenské právo u MP Brno. Od roku 2012 - doposud vykonává lektorskou činnost pro MP Brno v oblasti trestního práva.
  • Od roku 2019 vykonává přednáškovou činnost, odborné konzultace, zpracování odborných materiálů k Zákonu č. 106/1999 Sb.,  Poskytování informací ve veřejné zprávě.

 

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-127/2021 AK/VE-78/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů s důrazem na právní povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů. Předmětem výkladu bude tedy nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),  a dále zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Nemalá pozornost bude věnována vztahu tohoto zákona se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací program se zaměří zejména na problematiku zpřístupňování informací, resp. pravidla přístupu k úředním dokumentům a omezení tohoto přístupu. Účastníci budou informováni rovněž o relevantní judikatuře.  

Program:

1. Základní pojmy a principy ochrany osobních údajů. Formy zpracování osobních údajů.

2. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

3. Ochrana soukromí a osobních údajů při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

4. Přístup k informacím a vybrané formy přístupu s důrazem na agendu obcí nahlížení do spisu, poskytování kopií listin a informací o úředních řízeních, úřední deska aj.

  • nahlížení do spisu,
  • poskytování kopií listin a informací o úředních řízeních,
  • úřední deska aj.
  • shrnutí a diskuse.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).