registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Střídavá výchova, předávání dětí a vynucování styku s druhým rodičem

Variabilní symbol: 6123146
Datum konání: 23.11.2023 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Milena Mikulková
 • Sociální pedagog, poradce, mediátorka, koučka, lektorka se specializací na edukaci rodičů v řešení rozvodové a (po)rozvodové situace.
 • Autorka knih Hlavu vzhůru, rodiče! Hlavu vzhůru, chlap(c)i!
 • Autorka židličkové metody.
 • Autorka tří metodik z projektu Komplexní péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci (Akademický ústav Karviná)
Akreditace u MPSV ČR: A2019/1451-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

• Účastník se orientuje v potřebách dítěte a jeho možných reakcích na změnu rodinného zázemí.         
• Účastník má přehled o základních podmínkách fungování střídavé péče.
• Účastník umí využít metody práce s rodiči při přípravě ke střídavé péči.
• Účastník zvládá rodiči komunikovat ohledně naplňování rodičovské odpovědnosti a její konkretizaci dle rodičovského plánu.                        
• Účastník je seznámen se základními dovednostmi k přípravě rodičů pro střídavou péči. 
 

Program:

1. Úvod

 • Zahájení kurzu organizátorem, organizační záležitosti, seznámení s lektorem a tématem, představení účastníků a prezentace jejich očekávání. 

2. Rodina jako instituce a vztahová síť

 • funkce rodiny,
 • rodičovská odpovědnost,
 • práva a povinnosti rodičů,
 • práva dětí,
 • narušené funkce rodiny vlivem rozpadu partnerství rodičů.

3. Rozvod a úprava poměrů k nezletilým dětem

 • doprovázení rodiny v rozvodové a porozvodové situaci,
 • edukace,
 • poradenství,
 • mediace,
 • terapie,
 • fungování rodiny v limitovaném rodičovství,
 • porozumění potřebám dětí,
 • porozumění potřebám rodičů a motivům ke střídavé péče,
 • fáze psychorozvodu a potřeby rodičů,
 • role doprovázejících v rozvodové situaci rodičů.

4. Střídavá péče a předpoklady rodičů

 • předpoklady pro střídavou péči,
 • okolnosti, které znemožňují střídavou péči,
 • kazuistika,
 • porozumění nárokům střídavé péče,
 • nápravné a sankční mechanismy.

5. Metodika přípravy rodičů ke střídavé péči

 • společná rodičovská odpovědnost,
 • právo, přání a vůle dítěte,
 • postoj, komunikace, respekt, spolupráce, podpora,
 • podpora,
 • předcházení a způsob řešení konfliktů,
 • rodičovský plán a jeho přínos pro péči o dítě,
 • optimalizace výchovného prostředí dítěte.

6. Ukázky metod a technik pro přípravu rodičů

 • myšlenková mapa

7. Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).