registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Podvody s podpisy, padělané listiny a jiná rizika očima soudního znalce

PODVODY S PODPISY, PADĚLANÉ SMLOUVY A JINÁ RIZIKA OČIMA SOUDNÍHO ZNALCE

Variabilní symbol: 6123152
Datum konání: 12.12.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Vladimír Sitta, MBA

 
Ing. Vladimír Sitta, MBA
soudní znalec v oborech Kriminalistika (padělky), Polygrafie a Papír

• Je zapsán v evidenci znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti České republiky pro obory 1) kriminalistika – padělky; 2) tiskařství; 3) výroba papíru a 4) zpracování papíru.

• Je pověřenou osobou České národní banky oprávněnou k vedení odborných kurzů podle  § 33 odst. 4 zákona č. 136/2011 Sb. o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování
• Působí jako konzultant státních institucí, soudů, policie i jejich specializovaných útvarů (padělaní, penězokazectví či identifikace stop násilné trestné činnosti).

• Je autorem řady tuzemských i zahraničních návrhů zabezpečení státních dokladů a cenin proti padělání (státní a cestovní doklady, alkoholové a tabákové kolky, kolkové známky, poštovní známky, losy, jízdenky a další).

• Je zakládajícím partnerem nezávislého Znaleckého ústavu forenzní polygrafie a papíru.
• Získal ocenění veřejnosti v anketě Osobnost roku 2013 Mladé fronty Dnes. Oceněn za etické jednání.

• Získal Cenu za odvahu Nadačního fondu proti korupci Karla Janečka. Oceněn za etické jednání.

• Praxe od roku 2003

Odbornou znalost začal uplatňovat na mezinárodním trhu papírenské a polygrafické výroby se specializací na výrobu bankovek, dokladů, dokumentů a cenin a následně při implementaci projektů např. v oblasti biometrických řešení pro Ministerstvo vnitra ČR, elektronického monitoringu osob pro Ministerstvo spravedlnosti ČR, ochrany registrace motorových vozidel pro Ministerstvo dopravy ČR, ochrany sázkových her a loterií pro Ministerstvo financí ČR, zabezpečení osobních a cestovních dokladů pro Cizineckou policii ČR nebo zabezpečení distribuce zvláštního zboží pro Celní správu ČR.

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem programu je seznámit úředníky a vedoucí pracovníky úřadů ÚSC s problematikou padělání, pozměňování a nejčastějších forem podvodných manipulací s listinami vč. zneužití pravých podpisů bez vědomí jejich autorů, a to zejména v kontextu správních řízení. Na základě reálných případů ze soudně-znalecké praxe v oboru kriminalistika (padělky směnek, dokladů, dokumentů, smluv a platidel) se účastníci seznámí s tím, jak postupovat v případě podezření na padělání nebo jaká jsou základní pravidla bezpečného vyhotovování či podepisování vlastních dokumentů.

Program:

1. Úvod

  • Představení lektora
  • Seznámení s účastníky a jejich očekáváním od programu
  • Nejčastější dotazy

2. Související legislativa (vybraná ustanovení)

• Správní řád č. 500/2004 Sb.
• Zákon č. 251/2016 Sb., zákon o přestupcích
• Zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech
• Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
• Nový trestný čin §347 a maření spravedlnosti

3. Způsoby a typy padělání / manipulace listin

• Nejčastěji padělané listiny (ze znalecké praxe)
• Následky manipulací s listinami ve správním řízení
• Listiny z technického pohledu (co vše lze koumat)
• Postupy v případě podezření na padělek
• Význam razítka nebo pečetě
• Pravost vs Pravdivost

4. Podpisy a signatury - padělání a zneužití

• Rizika a druhy padělání a napodobení podpisů (textů)
• Zneužití a podvody s pravými podpisy bez vědomí autorů
• Zvýšení rezistence vlastního podpisu vůči padělání
• Význam umístění podpisu, volba vhodné psací potřeby a barvy

5. Bezpečné dokumenty a podpisy

• Základní pravidla bezpečného vyhotovení vlastních dokumentů
• Základní pravidla bezpečného podpisu
• Zvýšení rezistence vlastního podpisu vůči padělání

6. Praktická část

• Osvojení si základních pravidel bezpečného vyhotovování dokumentů a smluv
• Odpovědi na předem připravené otázky posluchačů
• Osvojení si základních pravidel bezpečného signování dokumentů a formulářů

7. Závěr

• Odpovědi na dotazy, diskuze
  
 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).