registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Hmotná nouze ve světle související legislativy, včetně aktualit a chystaných změn

Akreditováno i u MV ČR

Variabilní symbol: 5123110
Datum konání: 30.11.2023
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jitka Černá, MSc.
  • Lektorka vykonává funkci vedoucí oddělení státní sociální podpory, dávek pěstounské péče a hmotné nouze na ÚP ČR.
  • Má 20 let praxe v lektorské činnosti v oblasti sociálního zabezpečení ČR. 
Lektor 2: Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Žamberk

Vystudovala obor Sociální politika a sociální práce se zaměřením na personální management na Masarykově univerzitě v Brně. Působí jako sociální pracovník OSPOD, poradce pro národnostní menšiny a  manažer prevence kriminality.

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0429-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je určen pro sociální pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi. Cílem programu je poskytnout účastníkům ucelený přehled o problematice hmotné nouze, o nepojistných dávkových systémech, a to jak v aktuálním znění, tak se zřetelem ke změnám v právní úpravě. Nedílnou součástí kurzu je oblast sociální práce, spolupráce jednotlivých orgánů veřejné správy, kompetence sociálního pracovníka či využití případových konferencí. Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení, řešení specifických situací osob v hmotné nouzi budou přiblíženy pomocí kazuistik a případových studií.

Obsah na osvědčení: přehled o problematice hmotné nouze, o nepojistných dávkových systémech, legislativa, řešení specifických situací, kazuistiky

Druh: základní

Cíle kurzu:

Absolvent kurzu se orientuje v problematice hmotné nouze. Dovede poskytovat odborné poradenství klientům v příjmové nedostatečnosti. Účastník získá aktuální informace o chystaných změnách právních předpisů.

 

Program:

1. Úvod, představení lektorů a účastníků, očekávání

  • Systém dávek pomoci v hmotné nouzi - základní charakteristika - vymezení pojmu hmotná nouze, právní norma upravující pomoc v hmotné nouzi, dávky pomoci v hmotné nouzi, zvýšení částky živobytí z důvodu dietního stravování, orgány pomoci v hmotné nouzi a jejich kompetence, osoby, které nejsou v hmotné nouzi, celkové sociální a majetkové poměry, společně posuzované osoby, zvláštní příjemce dávek, veřejná služba. Provázanost hmotné nouze s ostatní legislativou.

2. Sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi - spolupráce obcí a Úřadu práce

  • Sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi - spolupráce obcí a Úřadu práce, překrývání kompetencí, sociální práce na ÚP a sociální práce na obci, kompetence sociálního pracovníka, standardizovaný záznam SP, JIS, koordinace sociální práce, případová konference, komunitní plánování, sociální služby v regionu, projekty “Obědy do škol a Potravinová banka”.

3. Chystané změny s ohledem na novely právních předpisů, rozhodování Ústavního soudu, stanoviska veřejné ochránkyně práv

  • Chystané změny s ohledem na novely právních předpisů, rozhodování Ústavního soudu, stanoviska veřejné ochránkyně práv - chystané novely zákona o pomoci v hmotné nouzi,  zákon o sociálním bydlení, zvyšování částek životního minima a další změny dle aktuální situace v legislativě.

 

4. Kazuistiky a případové studie, závěr

  • Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení, řešení specifických situací osob v hmotné nouzi. Kazuistiky a případové studie z bohaté praxe lektorek. Zodpovězení otázek a odpovědí k probranému tématu.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).