registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základy psychopatologie pro pracovníky v přímém kontaktu s klientem

Variabilní symbol: 5123113
Datum konání: 13.10.2023
Čas: 9:00 do 15:40
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Jipka moje jazykovka, s.r.o.
Karlínské náměstí 225/8, 186 00 Praha 8 Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.

Je autorkou dvou odborných knih a řady vědeckých článků a výukových materiálů.
Monografie: Subjektivní symbolická vizualizace psychologie rodiny, Souvislosti neuroticismu.
On-line kurzy: Sociální psychologie (kurz získal Národní cenu distančního vzdělávání), Psychopatologie a psychodiagnostika pro učitele, Antistresový program pro řídící pracovníky škol, Hodnocení pracovníků na pozadí týmové spolupráce, Komunikace s podřízenými, Osobnostní profil – jak využít svých silných a slabých stránek při vedení týmu, Pracovní motivace, Umění komunikace v obecně krizových situacích.

Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1093-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2500,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, kteří pracují v přímém kontaktu s klienty. Účastníci budou seznámeni s nejčastějšími psychickými odchylkami a problémy klientů, a to až na úroveň deficitů v dílčích psychických funkcích, které mohou zásadním způsobem determinovat celou interakci se sociálním pracovníkem a působí i na cíle intervence a péče.       

 

Obsah programu na osvědčení: psychické odchylky a problémy klientů až na úroveň deficitů v dílčích psychických funkcích, rozvoj kompetencí soc. pracovníků 

Druh: základní

Cíle kurzu:

Kurz je zaměřen na rozvoj interpersonálních, diagnosticko-intervenčních, komunikačních a intrapsychických kompetencí.

Program:

1. Úvod

  • Zahájení, představení, korekce očekávání účastníků.

2. Poruchy kognitivních procesů

  • Kognitivní procesy, poruchy vnímání, poruchy představivosti, poruchy myšlení, poruchy pozornosti, poruchy paměti, orientační identifikace, možnosti evaluace funkčního transferu informací.

 

3. Poruchy motivačních konativních procesů

  • Poruchy pudů a instinktů, poruchy emotivity, poruchy jednání, orientační identifikace,  kauzalita problémů, volba komunikačních strm strategií.

 

4. Vedení a provázení klientů s neurotickou poruchou

  • Neurotické poruchy, úzkostně fobický klinický obraz, obsese, somatoformní obtíže, vedení klientů trpících neurotickými obtížemi.

5. Přístup ke klientům s duševní nemocí

  • Afektivní poruchy, schizofrenní poruchy, poruchy s bludy, pravidla jednání s klienty při atace nemoci.

6. Organicky podmíněné psychické poruchy

  • Primární a sekundární psychosyndromy, poúrazové stavy, nádorová onemocnění, atroficko degenerativní onemocnění, psychické poruchy při intoxikacích, symptomy, specifika a sociální dopady.

7. Vývojové problémy. Závěr

  • Poruchy autistického spektra, infantilní autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační poruchy, poruchy chování, náročné situace ve škole a v rodině

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).