registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Psychologie rodiny v rodinném a trestním právu

ZRUŠENO

Variabilní symbol: 5123114
Datum konání: 23.11.2023 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.

Je autorkou dvou odborných knih a řady vědeckých článků a výukových materiálů.
Monografie: Subjektivní symbolická vizualizace psychologie rodiny, Souvislosti neuroticismu.
On-line kurzy: Sociální psychologie (kurz získal Národní cenu distančního vzdělávání), Psychopatologie a psychodiagnostika pro učitele, Antistresový program pro řídící pracovníky škol, Hodnocení pracovníků na pozadí týmové spolupráce, Komunikace s podřízenými, Osobnostní profil – jak využít svých silných a slabých stránek při vedení týmu, Pracovní motivace, Umění komunikace v obecně krizových situacích.

Akreditace u MPSV ČR: A2021/0133-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je zaměřen na psychologické aspekty, které vstupují do výkonu práce OSPOD a ovlivňují průběh rodinných a trestně právních řízení. V průběhu kurzu si účastníci ujasní vlastní postoje k netradičním rodinným schématům, pochopí vztah mezi typem vývojové rodinné krize a průběhem rozvodového řízení, odliší racionální záměry účastníků řízení od symptomaticky partnerského konfliktu a od aktualizovaného sekundárního konfliktu, seznámí se s psychologickým pozadím problémových a klinických rodin a budou schopni posoudit zdroje resilience rodiny, vše ohledem na výkon práce OSPOD.  

 

Obsah programu na osvědčení: vývojové fáze rodiny a průběh rozvodového řízení, symptomatika partnerského konfliktu, psychologická specifika klinických rodin

Druh: základní

Cíle kurzu:

Porozumět problémům klientů z právního, psychologického i systémového hlediska, efektivně a méně konfliktně komunikovat s klienty při řešení emočně vyhrocených situací, navrhovat více funkční strategie řešení problémů, aplikovat vhodné intervence v rodině.

Program:

1. Úvod

  • Specifika rodin současnosti, typologie rodiny, postoje účastníků k alternativním rodinným schématům a jejich vliv na výkon OSPOD.

2. Vývojové fáze rodiny a průběh rozvodového řízení

  • Vývojové fáze rodiny, krizová období, odhad průběhu rozvodového řízení z pohledu OSPOD.

3. Symptomatika partnerského konfliktu v nastavování porozvodové (porozchodové) péče o děti

  • Symptomatika partnerského konfliktu jako bariéra sledování zájmu nezletilých dětí, odkrytí psychologického vlivu.
  • Konfliktní komunikace na úřadech.
  • Úskalí interakce s pracovníkem OSPOD, soudně znalecké zprávy.

4. Podněty související s protrahovaným primárním konfliktem mezi rodiči

  • Typologie partnerských konfliktů, sekundární konflikt mezi rodiči, dishestické vlastnosti, aktualizace emocí v čase, kazuistiky podnětů.

5. Problémové rodiny v porozvodové péči

  • Typy problémových rodin, úskalí ve vztahu k péči o nezletilé.

6. Psychologická specifika klinických rodin

  • Členění rodin dle funkčnosti, klinické rodiny, rodiny a nemoc, rodina a závislost, rodina a násilí, rodina a delikvence.
  • Resilience rodiny.
  • Závěr

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).