registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář)

Variabilní symbol: 6123158
Datum konání: 2.11.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jitka Měřínská

Probační úředník

Ve své praxi se věnuje sociální práci s klienty podmíněně propuštěnými z výkonu trestu, podmíněně odsouzenými, odsouzenými k trestu domácího vězení. Kromě toho pracuje s lidmi závislými na návykových látkách.

Akreditace u MPSV ČR: A2020/0360-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem programu je seznámit účastníky se specifiky partnerského násilí z pohledu pachatele. Absolvent tohoto vzdělávacího programu:

 • zná specifika partnerského násilí;
 • zná typické rysy pachatele partnerského násilí;
 • orientuje se ve způsobech chování pachatele partnerského násilí;
 • je seznámen s požnostmi práce s pachateli domácího násilí;
 • ví, jak přistupovat ke zvládání rizikových událostí;

 

 

Program:

1. Úvod - představení lektora, cíle kurzu, očekávání.

2. Specifika partnerského násilí - typické znaky partnerského násilí.

3. Osobnost pachatele partnerského násilí

 • Typologie osobnosti pachatele partnerského násilí.

4. Agresivní způsoby chování pachatele partnerského násilí

 • Druhy partnerského násilí: fyzické násilí, sexuální zneužívání, zastrašování, emoční násilí.
 • Metody pachatele: izolace oběti, využívání dětí, využívání mužských privilegií, ekonomické násilí, výhružky a nátlak.

5. Intervence partnerského násilí

 • zajištění bezpečí oběti,
 • motivace pachatelů ke změně,
 • Vídeňský tréninkový program. 

6. Přístup ke zvládání rizikových událostí

 • Příprava na stresor, přímá konfrontace se stresovým podnětem.
 • Zvládání hněvu, posilňující úspěch.

7. Shrnutí, závěr.

 • Psychologický rozbor abusivního chování společenské projevy domácího násilí a "ex-partner" stalkingu.
 • Závěrečná diskuse, dotazy.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).