registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Riziko negativních jevů na pracovišti v manažerské praxi

Variabilní symbol: 5223099
Datum konání: 7.12.2023
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: On_line (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jakub Jestřáb, MBA

Profesně mám nejblíže k přímé péči a řízení kvality s důrazem na důstojnou, šetrnou a bezpečnou práci v zařízení sociálních služeb.
Jsem přesvědčený, že klient nemá být pasivním příjemcem služby. Proto, abychom tohoto docílili ovšem musíme individualizovat, propojit odborníky napříč profesemi a na klienta pohlížet holisticky (bio-psycho-socio-spirituálně). Cesta k těmto hodnotám a smýšlení u mě začala na pozici pracovníka v sociálních službách (PSS), později sociálního pracovníka a nakonec manažera. Nejen proto vím, jak náročná, zodpovědná, ale i obohacující je práce v sociálních službách. Nyní se snažím osvojené příklady dobré praxe šířit dál. Kladu důraz na interaktivní pojetí výuky s převažujícími praktickými nácviky, videoukázkami, diskuzí a pracovními listy.

Absolvované studium:

 • *odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Zdravotně-sociální pracovník
 • 2022: PF Univerzita Palackého v Olomouci - rigorózní řízení (PhDr.) v oboru Pedagogika-Sociální práce 
 • 2021: FVES Vysoká škola Jagiellońská v Toruni - profesní program MBA v oboru Managemet a ekonomika 
 • 2021: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - navazující magisterské studium (Mgr.) v programu Management sociální práce v organizacích se specializací Zdravotně sociální péče v kontextu řízení organizace 
 • 2019: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - bakalářské studium (Bc.) Rehabilitační psychosociální péče 
 • 2016: Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb v oboru Sociální činnost 

Spolupodílel jsem se na založení domácí hospicové péče a projektu Street medicine Plzeň. Krom výuky v kurzech akreditovaných MPSV mě můžete potkat v rámci dalšího vzdělávání pro MŠMT či jako autorizovanou osobu pro vybrané profesní kvalifikace.Pravidelně publikuji v odborných periodikách. Jsem členem Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR, České resuscitační rady a Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP.


 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1004-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzdělávací program seznamuje účastníky s vybranými negativními jevy na pracovišti, s nimiž se mohou sekat během výkonu své manažerské praxe. Program prohlubuje znalosti a dovednosti v prevenci a pro řešení situací, které mají vliv na fungování organizace (nedorozumění či narušené sociální vztahy, negativní zpětná vazba, neklid/agrese/agresivita, neadekvátní pracovní výkon, nedůvěra atd.). Program přispívá k budování zdravého pracovního klimatu, rozvoji týmové spolupráce (produktivitě) a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Obsah programu na osvědčení: management, manažer a jeho role, mezilidské vztahy, pracovní klima, negativní jevy, motivace a řízení pracovního výkonu

Druh: základní

Cíle kurzu:

Absolvent vzdělávacího programu bude znát základní negativní jevy se kterými se může setkat v rámci pracovního kolektivu, který řídí. Na základě poznatků bude schopen tyto jevy identifikovat a dále s nimi adekvátně pracovat za účelem budování zdravého pracovního klimatu.

Program:

1. Management, manažer a jeho role

 • vymezení pojmu management (myšlenkové přístupy),
 • manažer nebo leader,
 • manažerské role (vč. konfliktu rolí).

2. Mezilidské vztahy

 • pojem sociální psychologie,
 • porozumění druhým (percepce, kognice, dojmy),
 • postoje (vliv, přesvědčování),
 • sociální vlivy (konformita, sebeklam, poslušnost),
 • sociální chování (oblíbenost, vzestup a pád).

3. Pracoviště - pracovní klima

 • organizování (pracovní místo a role, rozmísťování a výběr pracovníků),
 • působení pracovního klimatu na zaměstnance (efektivita, produktivita, bezpečnost, spolehlivost),
 • způsoby vedoucí k pozitivnímu ovlivnění klimatu (přehled, závazek, standardy, odpovědnost, uznání, týmová práce),
 • zapojení zaměstnanců do pracovního klimatu.

4. Negativní jevy na pracovišti

 • nedorozumění či narušené sociální vztahy,
 • nedůvěra,
 • negativní zpětná vazba,
 • neklid/agrese/agresivita,
 • neadekvátní pracovní výkon,
 • přístupy zaměřené na řešení negativních jevů (identifikace, posouzení, eliminace, zhodnocení),
 • právní aspekty negativních jevů na pracovišti.

5. Motivace a řízení pracovního výkonu

 • teorie instrumentalisty, potřeb a procesu,
 • manažerské předcházení demotivaci,
 • naslouchání, jako klíčový faktor,
 • učící se organizace.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).