registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)

ON-LINE, místa pro náhradníky

Variabilní symbol: 5123128
Datum konání: 31.10.2023 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Klára Moravcová

Psycholožka a rodinná terapeutka

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a čtyřletého výcviku v rodinné terapii. Je členem  poradní komise pro rodinu Magistrátu města Pardubic a poradce /psycholog/ Bílého kruhu bezpečí. Má zkušenosti i v oblasti personálního managementu.

Akreditace u MPSV ČR: A2020/0071-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzdělávací program je cílený na úvod do problematiky práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou. V první části školení se lektorka zaměří na orientaci v situaci - jaké dítě k nám (tzn. sociálním pracovníkům respektive pracovníků v sociálních službách) přichází. V druhé části školení se budou probírat základní techniky práce (komunikace) s dětmi s psychiatrickou diagnózou.

 

Obsah programu na osvědčení: orientace v situaci dítěte, dosavadní řešení potíží, rodina dítěte, psychiatrická diagnóza, ukázky metod práce, odborná pomoc

Druh: základní 

Cíle kurzu:

Absolvent tohoto vzdělávacího programu:

 • zná vývojová stádia dítěte a způsoby komunikace s dítětem v určitém vývojovém stádiu;
 • získá základní informace, aby se dokázal orientovat ve zprávě od psychiatra či psychologa;
 • během školení získá příležitost celou řadu kompetencí natrénovat během cvičení;
 • získá základní znalosti o budování vztahu s dítětem s ohledem na "diagnózu";
 • důvěra, kontakt, sdělování účelu práce; 
 • získá informace o tom, jak důležité jsou důslednost a pevnost, struktura, pravidla a hranice;
 • získá příležitost trénovat vhodné otázky;
 • seznámí se způsoby, jak doporučit odbornou pomoc a spolupráci s odborníky.
Program:

1. Úvod

 • Představení lektora a účastníků, vyjasnění obsahu a cílů programu.

2. Jaké dítě k nám přichází? Orientace v situaci dítěte

 • Vývojová stádia dítěte a komunikace s dítětem v určitém vývojovém stádiu.

3. Dosavadní řešení potíží a psychiatrická diagnóza

 • klasifikace
 • etiologie a nejčastější diagnózy
 • psychologické a psychiatrické zprávy
 • problematické chování dítěte jako symptom

4. Rodina dítěte

 • funkčnost
 • role
 • vztahy
 • komunikace
 • ochota a schopnost rodiny spolupracovat se sociálním pracovníkem atd.

5. Práce (komunikace) s dítětem s psychiatrickou diagnózou. Budování vztahu s dítěte.

 • Budování vztahu s dítětem s ohledem na "diagnózu" - důvěra, kontakt, sdělování účelu práce, ne/dobrovolnost spolupráce, nehodnocení dítěte, atd. Vhodné formulace.

 

6. Důslednost a pevnost, struktura, pravidla a hranice

 • Jasná, autentická, přímá a srozumitelná komunikace (ZV).
 • Cvičení: formulace ZV v konkrétní situaci dítěte.
 • Umění se zeptat - vhodné otázky (cvičení: tvorba otázek).

7. Ukázky konkrétních metod práce

 • Úkoly a cíle, dohody, pozitivní zpevňování, orientace na zdroje, důsledky chování, vlastní návrhy, grafy, škály, externalizace, mapa rodiny, pravidla, kontrola, represe atd.

8. Doporučení odborné pomoci a spolupráce s odborníky. Závěr.

 • Doporučení odborné pomoci a spolupráce s odborníky.
 • Závěr, diskuse, odpovědi na dotazy.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).