registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o spotřebních daních, zákon o povinném značení lihu a zákon o lihu - webinář

ON-LINE

Variabilní symbol: 5123133
Datum konání: 28.11.2023
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Ing. Naděžda Klewar Slavíková
Akreditace u MV ČR: AK/PV-696/2023 AK/VE-335/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit účastníky se základními principy správy spotřebních daní a povinnostmi, které vyplývají pro výrobce, dovozce, dopravce, distributory a prodejce výrobků, které jsou předmětem spotřebních daní (zejména líh, lihoviny, tabákové výrobky a v obecné rovině pivo, víno a pohonné hmoty). Pozornost bude věnována náležitostem daňových dokladů, dokladů o dopravě, prodejních dokladů a dokladů o osvobození od daně, dále povinnostem, které souvisejí se značením lihovin kontrolními lihovými páskami a značením tabákových výrobků tabákovými nálepkami („kolkování“) a oprávněními ostatních orgánů státní správy ke kontrole povinností vyplývajících ze zákona o spotřebních daních, zákona o povinném značení lihu a zákona o lihu, vč. prováděcích právních předpisů.

Program:

1. Základní pojmy, principy správy spotřebních daních

 • právní předpisy, základní pojmy (vybrané výrobky, režim podmíněného osvobození od daně, osvobození od daně, daňový sklad, provozovatel daňového skladu, oprávněný příjemce, uživatel)
 • vznik daňové povinnosti, povinnost daň přiznat a zaplatit, zdaňovací období, splatnost daně, plátce daně, vrácení daně
 • příklady z praxe

2. Doklady prokazující zdanění, příp. prokazující oprávněné nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně či bez daně

 • daňový doklad
 • doklad o prodeji
 • doklad o dopravě
 • zvláštní povolení a přijímaní vybraných výrobků osvobozených od daně
 • doklad o osvobození
 • povolení k prodeji vybraných výrobků bez daně
 • příklady jednotlivých typů dokladů

3. Doprava vybraných výrobků

 • v režimu podmíněného osvobození od daně
 • ve volném daňovém oběhu
 • dovoz a vývoz
 • příklady průvodních dokladů

4. Speciální ustanovení týkající se jednotlivých předmětů daně

 • minerální oleje (pohonné hmoty)
 • líh a lihoviny
 • pivo a víno
 • tabákové výrobky
 • oprávnění ke kontrole povinností vyplývajících ze zákona o spotřebních daních  jinými státními orgány

5. Zákon o povinném značení lihu

 • povinnost značení lihovin kontrolním páskami, náležitosti kontrolní pásky
 • registrace osob ke značení lihu
 • povinnosti osob povinných značit líh
 • registrace osob k distribuci lihu
 • povinnosti distributorů lihu
 • povinnosti prodejců lihu
 • oprávnění ke kontrole povinností vyplývajících ze zákona o povinném značení lihu  jinými státním orgány

6. Zákon o lihu

 • výroba lihu
 • pěstitelské pálení
 • oprávnění ke kontrole povinností vyplývajících ze zákona o lihu jinými státními orgány

7. Závěr, diskuse

 • Závěr, diskuse       

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).