registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Mediační techniky pro úspěšnou komunikaci úředníků - webinář

Variabilní symbol: 6123168
Datum konání: 6.10.2023 ZRUŠENO
Čas: 8:30 do 13:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Iva Langer Pikalová
 • Od roku 2017 advokátka a zapsaná mediátorka. 
 • Praxe zapsané mediátorky se zaměřením na vzdělávání v mediaci, advokátní praxe se zaměřením na GDPR a ochrana osobních údajů, právo nemovitostí, právo obchodních společností a družstev zejména bytových družstev, marketingové právo, právo lidských práva, insolvenční právo, právo zapsaných spolků.
 • Projekty: Mediační poradna, Promoting diversity through video - řešitelka projektu, Férové školy - Férové vzdělávání - koordinátorka a právnička projektu, Multikulturní škola - školitelka.
 • Pracovní skupiny a výbory: členka Výboru proti diskriminaci Rady vlády pro lidská práva ( červen 2010 -  srpen 2012). Členka České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání ( červen 2011 - nyní). NAPIV - expert jmenovaný do pracovní skupiny Právo a legislativa k Národnímu akčnímu plánu inkluzivního vzdělávání  (červen 2010- květen 2011).
 • Vystupování v celostátních i regionálních mediích.
 • Rozsáhlá publikační činnost včetně příspěvků na konferencích a seminářích.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-361/2023 AK/VE-170/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Vzdělávací program zvyšuje kompetence úředníků a vedoucích úředníků sociální odborů ÚSC v oblasti jejich komunikačních a emočních dovedností, učí je zvládat náročné situace a konflikty při jednání s klienty např. v rámci sociálního poradenství, správního řízení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, zprostředkování žádostí o osvojení a pěstounskou péči, případových konferencí, řešení stížností a vyřizování dalších správních agend. Seminář pomocí praktického tréninku proškolí úředníky sociálního odboru v reakcích na komunikačně náročně situace. Představí způsoby řešení konfliktů, s kterými přichází cílová skupina do každodenního styku včetně práce s emocemi, které jsou jejich nedílnou součástí.  

Program:

1. Úvod

 • Představení se, seznámení se s účastníky a očekávání.

2. O mediaci

 • úvodní video: ukázka použití mediačních technik v konfliktní situaci
 • zakotvení mediace v právním rámci ČR
 • proč je mediace vhodnou a účinnou metodou řešení konfliktů v rámci agend sociálního odboru
 • principy a zásady mediace (dobrovolnost, mlčenlivost, neutralita, win-win, odpovědnost stran za dohodu,…)
 • role mediátora – široké pojetí jako „urovnávače“ mezilidských vtahů x striktně zákonné pojetí dle zákona o mediaci (zák. č. 202/2012 Sb., zákon o mediaci a o změně některých zákonů); praktické příklady využití role mediátora v praxi úředníka sociálního odboru
 • stručné představení fází mediace (není předmětem semináře probírat podrobně jednotlivé fáze mediace a práci mediátora v těchto fázích

3. Konflikty

 • způsoby řešení konfliktů včetně praktických příkladů z praxe úředníka sociálního odboru ÚSC
 • teorie eskalace konfliktu

4. Psychologický základ práce osoby v roli mediátora

 • koncept tvůrce a oběti
 • potřeby a postoje; příklady nejčastějších potřeb a postojů, které se objevují u klientů sociálního odboru ÚSC a jak je v rámci rozhovoru najít

5. Emoce a práce s nimi

 • první pomoc při zvládání (i vlastních) emocí s praktickou ukázkou
 • metoda zrcadlení včetně tréninku této mediační techniky ve skupině se zaměřením na typologii klientů sociálního odboru ÚSC
 • emoce a řeč těla – praktické ukázky

6. Mediační techniky a jejich využití při jednání s klienty sociálního odboru

 • jak mohu díky používání mediačních technik předcházet krizovým situacím s klienty sociálního odboru ÚSC?
 • Vysvětlení a použití jednotlivých mediačních technik včetně praktických příkladů a cvičení pro úředníky sociálního odboru ÚSC

7. Nácvik použití mediačních technik na modelových kauzách z praxe úředníka sociálního odboru ÚSC

 • v této části kurzu si účastníci vyzkoušejí zvládnutí konkrétních situací, se kterými se setkávají na pracovišti pomocí vhodně zvolených mediačních technik

8. Závěr

 • prostor pro dotazy

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).