registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Dozory - autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka, koordinace BOZP na staveništi

Variabilní symbol: 6223059
Datum konání: 9.11.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s.r.o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jindřich Pater
  • Lektor je spoluzakladatel a místopředseda  České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Působí jako předseda zkušební komise.
  • Specializuje se na technologická zařízení staveb, techniku prostředí staveb, BOZP na staveništit.
  • Od roku 2010 je interní auditerem ISO 9001 a 14001
  • Přednáší zejména oblast právních předpisů v praxi výstavby a publikuje řadu publikací a pomůcek k výstavbě v rámci IC ČKAIT, FORUM atd. 
Akreditace u MV ČR: AK/PV-606/2019 AK/VE-377/2019
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Ostrava - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem programu je rozšířit a upevnit znalosti účastníků související s typy dozorů na staveništi – cíle, povinnosti, požadovaná kvalifikace podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Program:

1. Autorský dozor projektanta

  • V současnosti se stává, že každý stupeň projektové dokumentace nebo alespoň některé z nich zpracovává jiný projektant, ač se jedná stále o stejnou stavbu/projektovou dokumentaci. Není pak vždy úplně zřejmé, který z dosavadních projektantů by měl provádět tzv. autorský dozor. 

2. Technický dozor stavebníka

  • Výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby financové z veřejného rozpočtu vyplývající z ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Stavební dozor u staveb "svépomocí"

  • Odborné vedení této stavby, stavební dozor kvalifikované osoby.

4. Koordinace BOZP na staveništi a dozor Oblastního inspektorátu práce

  • Požadavky, povinnosti, pravomoci koordinátora BOZP na staveništi, kdy by měl být určen a na které stavbě. Zřízení, postavení, působnost, práva a povinnosti při kontrole Oblastního inspektorátu práce.

5. Státní stavební dohled a dozor dotčených orgánů

  • Rozhodující roli procesu dozoru nad jeho dodržením sehrávají státní dozorové orgány a to od stavebních úřadů po dotčené orgány dozorující požární bezpečnost stavby, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu životního prostředí a další. 

6. Metodika MMR ČR a ČKAIT - diskuze

  • Diskuze

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).