registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Využití prvků arteterapie při práci s klienty v sociálních službách

Variabilní symbol: 6223062
Datum konání: 3.10.2023 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s.r.o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
  • Od roku 2019 lektorování na zákazku, vlastní kurzy, koučink, terapie, jóga.
  • 20 let praxe v rámci tvorby a realizace vzdělávacích a preventivních projektů pro všechny věkové skupiny, a to na místní, regionální i mezinárodní úrovni.
  • Přednáší na Univerzitě Hradec Králové, katedra sociální patologie a prevence

 

 

Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0437-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Ostrava - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je určen zejména pro pracovníky v sociálních službách, aktivizační pracovníky, pečovatele, ergoterapeuty, pracovníky v terénních sociálních službách. Kurz je zaměřen na seznámení s oborem arteterapie, jednotlivými vybranými technikami a oblastmi jejich využití. Účastníci kurzu získají znalosti a dovednosti k využívání arteterapeutických technik při práci s různými cílovými skupinami klientů v sociálních službách, seznámí se s úskalími při tvorbě a interpretaci. Součástí kurzu je praktické vyzkoušení jednotlivých arteterapeutických technik. 

Obsah programu na osvědčení: arteterapie a její význam v sociální práci, techniky využitelné pro potřeby sociální práce, praktický nácvik

Druh: základní

 

Cíle kurzu:

Absolvent kurzu získá potřebné základní informace o arteterapii a jejím významu v sociální práci. Získá znalosti o základním využití arteterapie v sociální práci a u jednotlivých skupin klientů sociálních služeb. Získá vědomosti o technikách a metodách arteterapie. Prakticky si osvojí několik arteterapeutických technik (kresby, mapy, malování apod.).

Program:

1. Arteterapie a její význam v sociální práci

  • Charakteristika arteterapie, význam výtvarného projevu, arteterapie jako terapie.

2. Sociální práce a arteterapie

  • Propojenost sociální práce a arteterapie, aktivity zaměřené na problém, aktivity podporující rozvoj potenciálu člověka, aktivity preventivního charakteru

3. Arteterapeutické technik využitelné pro potřeby sociální práce

  • Využití technik arteterapie pro jednotlivé skupiny klientů sociálních služeb, techniky na abreakci, techniky k navazování kontaktu, techniky k navazování kontaktu a seznámení, techniky na posílení komunikace a komunikativní techniky, techniky rozehřívací a techniky na zdynamizování skupiny, techniky umožňující orientaci ve vztazích, techniky na sdělení informací, významy jednotlivých technik a jejich praktické využití, úskalí při tvorbě a interpretaci.

4. Praktický nácvik

  • Praktický nácvik konkrétních arteterapeutických technik: čmáranice, společné čmárání, malba atypickou technikou malování na hudbu (abreaktivní techniky,), společná kresba, vlastní erb (navazování kontaktu), společné skládání papíru (rozehřívací), mapa stresu apod.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).