registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Specifika komunikace s mladistvým klientem

Variabilní symbol: 5223091
Datum konání: 17.10.2023 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E - CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Klára Moravcová

Psycholožka a rodinná terapeutka

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a čtyřletého výcviku v rodinné terapii. Je členem  poradní komise pro rodinu Magistrátu města Pardubic a poradce /psycholog/ Bílého kruhu bezpečí. Má zkušenosti i v oblasti personálního managementu.

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1292-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Každá komunikace má svá specifika a tento vzdělávací program se zaměřuje na základní problematiku při komunikaci s mladistvým klientem a seznamuje účastníky se zásadami komunikace a se zvládáním obtížných situací při spolupráci s klientem. Současně učí účastníky jak vést rozhovor jako základní nástroj své práce.
 
Obsah programu na osvědčení: zásady komunikace, zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem, jak vést rozhovor jako základní nástroj své práce
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
Po absolvování vzdělávacího programu účastník bude: - seznámen se základní problematikou při komunikaci s klientem (vzdělávání je cíleno na komunikaci s mladistvý klientem) - umět vést rozhovor jako základní nástroj své práce, který vede k získání a udržení spolupráce s klienty - seznámen se zásadami komunikace a se zvládáním obtížných situací při spolupráci s klientem.
Program:

1. Teoretický úvod do programu

  • Představení, program a jeho cíle, účastníci, motivace a očekávání.

2. Základy komunikace

1. Komunikativní akt:
- záměr původce
- smysl sdělení pro původce
- věcný obsah sdělení
- smysl sdělení pro příjemce
- efekt na příjemce
2. ​Motivace ke komunikaci:
- kognitivní
- kontrolně-mocenská
- kontaktně-vztahová
3. Druhy komunikace:
- podle počtu zúčastněných
- podle druhu kontaktu
- podle míry uvědomělosti
- podle charakteru užívaných prostředků:
- verbální
- tematická
- interpretační
- paraverbální
- neverbální

3. Základy rozhovoru a jednání s klientem

1. Období dospívání z hlediska vývojové psychologie ( stadia dospívání, 8 fází dle Ericksona, stádium dospívání a proměny identity, získání
emocionální nezávislosti na dospělých - separace, osvojení sociálně odpovědného chování, vytvoření hodnotového systému (kým v životě
budu).
2. Komunikace v dospívání
3. Kontakt a komunikace s klientem
4. Empatická vyjádření - empatická reakce
5. Kontakt - úvod, aktivní naslouchání, kladení otevřené otázky ve vhodnou dobu, komunikace jazykem klienta, neverbální komunikace, poskytování zpětné vazby.
6. Emoce v kontaktu - zásady pro práci s emocemi, jak zvládat negativní emoce, efektivní/neefektivní způsob, ukončení kontaktu.

4. Specifická komunikace s mladistvým klientem

1. Specifická komunikace s mladistvým klientem a obtížné situace s klientem (agresivní klient, nemotivovaný, duševní onemocnění, intoxikovaný).
2. Neefektivní techniky a efektivní techniky.
3. Rozhovor  - "dobré otázky" - "dobré" otázky (na zakázku, na orientaci v problému, na zdroje a minulé úspěchy, na zázrak, otázky orientované na řešení, výhody změny). Biografická práce s dospívajícím - otázky - příklady vhodných okruhů a otázek - otázky na přátele a rodinu - situace, kde prokázali odvahu - kazuistika - tvorba otázek: hypotetizování.
4. Desatero (nejen pro rodiče při komunikaci s dospívajícím.
5. Specifické metody - podpora komunikace (práce s životní linií, kreativní techniky, genogramy, Ostrov rodiny, mapy rodiny, dohody, škálování, práce s životní linií (časovou osou).
6. Specifická témata /problematika v komunikaci s mladistvými klienty (drogy, deprese, suicidum, agrese, manipulace, motivace, mlčení, manipulace psychóza).
7. Závěr - rekapitulace, reflexe

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).