registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociální zabezpečení cizinců na území ČR

Variabilní symbol: 5223118
Datum konání: 24.11.2023 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Dvorana_Karlovy Vary
Chebská 44, 360 06 Karlovy Vary - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Žamberk

Vystudovala obor Sociální politika a sociální práce se zaměřením na personální management na Masarykově univerzitě v Brně. Působí jako sociální pracovník OSPOD, poradce pro národnostní menšiny a  manažer prevence kriminality.

Lektor 2: Mgr. Jitka Černá, MSc.
 • Lektorka vykonává funkci vedoucí oddělení státní sociální podpory, dávek pěstounské péče a hmotné nouze na ÚP ČR.
 • Má 20 let praxe v lektorské činnosti v oblasti sociálního zabezpečení ČR. 
Akreditace u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je určen pro sociální pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o systému sociálního zabezpečení cizinců na území ČR.
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům ucelený přehled o problematice sociálního zabezpečení cizinců na území ČR, a to jak v aktuálním znění, tak se zřetelem ke změnám v právní úpravě.  Významná část je věnována nepojistným sociálním dávkám – dávkám SSP a pěstounské péče, dávkám pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávkám pro osoby se zdravotním postižením. Nedílnou součástí kurzu je oblast sociálně právní ochrany dětí, která shrnuje problematiku nezletilého dítěte bez doprovodu. Nejčastější problémy, které se vyskytují při problematice sociálního zabezpečení cizinců na území ČR a jejich řešení, řešení specifických situací osob v hmotné nouzi, budou přiblíženy pomocí kazuistik a případových studií.
 

Obsah programu na osvědčení: základní pojmy, sociální zabezpečení cizinců v ČR, SPOD - nezletilé dítě bez doprovodu, kazuistiky a případové studie

Druh: základní

Cíle kurzu:

Absolvent kurzu se orientuje v problematice sociálního zabezpečení cizinců na území ČR. Komu je poskytována sociálně právní ochrana dětí, způsoby zajištění ochrany, okamžitá pomoc, součinnost OSPOD, žádost o udělení mezinárodní ochrany a další agendy související. Seznámí se s nejčastějšími problém a řešením specifických situací osob v hmotné nouzi formou kazuistik a případových studií z praxe lektorek. Účastník získá aktuální informace o chystaných změnách právních předpisů.

Program:

1. Úvod

 • Představení lektorů a účastníků, očekávání.

2. Vymezení základních pojmů

 • dlouhodobý pobyt,
 • trvalý pobyt,
 • dlouhodobé vízum,
 • přechodný pobyt,
 • turistické vízum,
 • pobyt na základy pracovního povolení,
 • nelegální pobyt,
 • uprchlík,
 • azyl,
 • doplňková ochrana,
 • získání českého občanství,
 • sňatek s cizincem,
 • studium cizinců

3. Sociální zabezpečení cizinců v ČR

 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pro osoby se zdravotním postižením,
 • dávky pěstounské péče,
 • příspěvek na péči,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • důchody,
 • nemocenské dávky,
 • zdravotní pojištění,
 • smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a jinými státy,
 • možnost prominutí podmínky trvalého pobytu,

4. Sociální právní ochrana dětí

 • Komu je poskytována, nezletilý cizinec bez doprovodu, způsoby zajištění ochrany dětí bez doprovodu v nezbytném rozsahu, zajištění okamžité pomoci Policií ČR, součinnost OSPOD, zajištění tlumočnických služeb, problematika ověření věku, umístění nezletilého bez doprovodu do náhradní péče, žádost o udělení mezinárodní ochrany, spolupůsobení neziskových organizací.

5. Kazuistiky a případové studie, závěr

 1. Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění sociálního zabezpečení cizinců na území ČR a jejich řešení.
 2. Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi.
 3. Kazuistiky a případové studie z bohaté praxe lektorek.
 4. Zodpovězení otázek a odpovědi k probranému tématu.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).