registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Školení pro správce hřbitovů

Variabilní symbol: 5123138
Datum konání: 14.12.2023
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

Lektor je vedoucí oddělení pohřebnictví na MMR ČR. Působí jako poradce pro pozůstalé, je zakládajícím členem neziskové organizace Tobit a autorem knihy pohřebnictví a celé řady odborných článků. Je zakladatelem pracovní skupiny pohřebnictví při Národním ústavu odborného vzdělávání, ze které vznikly kvalifikační a hodnotící standardy profesí jako hrobník, thanatopraktik, obřadník, smuteční řečník, sjednavatel pohřbení, administrátor pohřebiště a poradce pro pozůstalé.


 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-651/2017 AK/VE-341/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2500,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit cílovou skupinu s okolnostmi, za jakých je obec povinna zajistit pohřbení a zajišťovat hrobníka, se způsoby a podmínkami převozu a přechodného uložení zemřelých v obci a provozování veřejného pohřebiště. Stručně bude prezentován právní rámec vydání řádu pohřebiště, úloha státu a krajského úřadu v této oblasti, dovolené způsoby pohřbívání, ochrana lidského těla po smrti člověka a jeho již pohřbených ostatků.

Program:

1. Pohřebiště a vedení evidencí na tomto úseku.

 1. Základní povinnosti obcí – provozovatelů pohřebišť ze zákona o pohřebnictví
 • služba ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce,
 • vymezení povinností, vymezení pravomoci k pohřebním službám,
 • provozování márnic a smutečních obřadních síní na pohřebištích,
 • veřejná a veřejnosprávní kontrola,
 1. Užívání hrobových míst
 • skončení nájmu,
 • přechod nájmu na dědice,
 • řády pohřebišť, smlouvy o nájmu,
 • judikatura,
 1. Ceny za užívání hrobových míst a za vyhrazené služby
 • jejich stanovení, regulace, hospodářská soutěž,
 • metodika MF,
 1. Evidence na pohřebištích
 • povinnosti, zdroje informací, způsob vedení,
 • součinnost s pohřebními službami,

2. Hrobová zařízení a hrobky podle nového občanského zákoníku.

Hrobová zařízení a hrobky

 1. Hrobová zařízení jako věc movitá
 • jejich zřizování, likvidace,
 • derelikce,
 1. Hrobka jako věc nemovitá
 • účel a realizace podzemní stavby,
 • derelikce,
 1. Ukládání lidských pozůstatků do  hrobů a hrobek, ukládání ostatků 
 • půdní a hydrologické požadavky na zakládání hřbitovů,
 • kopání hrobů, základní bezpečnostní a hygienické požadavky,
 • ukládání uren, vsypy, rozptyly,
 • exhumace – podmínky povolení k exhumaci po tlecí době,
 1. Skončení nájmu a nakládání s opuštěným hrobovým zařízením
 • vyklizení míst od hrobového zařízení, veřejné výzvy, jiná řešení,
 • podmínky vzniku opuštěnosti věci – hrobového zařízení a hrobky,
 1. Ostatní
 • spoluužívání hrobových míst,
 • státní zkouška Administrátor pohřebiště,
 • smlouvy na užívání pohřebišť jinou obcí,
 • poznatky z kontrol,

3. Závěr, diskuse, dotazy a odpovědi.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).