registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Střídavá výchova, předávání dětí a vynucování styku s druhým rodičem

Variabilní symbol: 5123141
Datum konání: 19.10.2023
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Milena Mikulková
 • Sociální pedagog, poradce, mediátorka, koučka, lektorka se specializací na edukaci rodičů v řešení rozvodové a (po)rozvodové situace.
 • Autorka knih Hlavu vzhůru, rodiče! Hlavu vzhůru, chlap(c)i!
 • Autorka židličkové metody.
 • Autorka tří metodik z projektu Komplexní péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci (Akademický ústav Karviná)
Akreditace u MPSV ČR: A2019/1451-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Současná tendence svěřovat děti do střídavé péče obou rodičů ve své podstatě předpokládá, že rodiče jsou připraveni jednat v zájmu dítěte bez ohledu na osobní zvládání rozvodové či rozchodové situace. Seminář má za cíl poskytnout základní orientaci v nezbytných předpokladech rodičů pro střídavou péči a fázích psychorozvodu. Zabývá se možnými klady i zápory střídavé péče pro dítě i pro rodiče. Objasňuje situace a faktory, kdy střídavá péče je či není vhodná. Nabízí podněty k porozumění potřebám dítěte a možným projevům v jeho chování a prožívání. Seminář je zaměřen na zdůraznění zásadních vývojových úkolů dle jednotlivých etap psychosociálního vývoje a roli rodičů ve střídavé péči. Představuje podněty pro optimalizaci podmínek při předání dětí, možnosti podporovaného setkání. Předkládá možnosti doprovázení rodin při poskytování sociálních služeb (odborného poradenství nebo sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi) v péči o rodiny v porozvodové situaci či rozchodu rodičů dítěte. Seznamuje se s nápravnými a sankčními mechanismy při porušování práva styku.

Cíle kurzu:

• Účastník se orientuje v potřebách dítěte a jeho možných reakcích na změnu rodinného zázemí.         
• Účastník má přehled o základních podmínkách fungování střídavé péče.
• Účastník umí využít metody práce s rodiči při přípravě ke střídavé péči.
• Účastník zvládá rodiči komunikovat ohledně naplňování rodičovské odpovědnosti a její konkretizaci dle rodičovského plánu.                        
• Účastník je seznámen se základními dovednostmi k přípravě rodičů pro střídavou péči. 
 

Program:

1. Úvod

 • Zahájení kurzu organizátorem, organizační záležitosti, seznámení s lektorem a tématem, představení účastníků a prezentace jejich očekávání. 

2. Rodina jako instituce a vztahová síť

 • funkce rodiny,
 • rodičovská odpovědnost,
 • práva a povinnosti rodičů,
 • práva dětí,
 • narušené funkce rodiny vlivem rozpadu partnerství rodičů.

3. Rozvod a úprava poměrů k nezletilým dětem

 • doprovázení rodiny v rozvodové a porozvodové situaci,
 • edukace,
 • poradenství,
 • mediace,
 • terapie,
 • fungování rodiny v limitovaném rodičovství,
 • porozumění potřebám dětí,
 • porozumění potřebám rodičů a motivům ke střídavé péče,
 • fáze psychorozvodu a potřeby rodičů,
 • role doprovázejících v rozvodové situaci rodičů.

4. Střídavá péče a předpoklady rodičů

 • předpoklady pro střídavou péči,
 • okolnosti, které znemožňují střídavou péči,
 • kazuistika,
 • porozumění nárokům střídavé péče,
 • nápravné a sankční mechanismy.

5. Metodika přípravy rodičů ke střídavé péči

 • společná rodičovská odpovědnost,
 • právo, přání a vůle dítěte,
 • postoj, komunikace, respekt, spolupráce, podpora,
 • podpora,
 • předcházení a způsob řešení konfliktů,
 • rodičovský plán a jeho přínos pro péči o dítě,
 • optimalizace výchovného prostředí dítěte.

6. Ukázky metod a technik pro přípravu rodičů

 • myšlenková mapa

7. Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).