registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Nový zákon o odpadech - webinář

Variabilní symbol: 6123174
Datum konání: 5.10.2023 ZRUŠENO
Čas: 8.30 do 13:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Ing. Barbora Fürstová

Lektorka působila 5 let na Ministerstvu životního prostředí (odbor posuzování vlivů na životní prostředí). Poté přešla do služeb samospráv, kde se již téměř 10 let věnuje komplexnímu výkonu veřejné správy a samosprávy (územní plánování, odpadové a vodní hospodářství, ochrana přírody, aj.). Působí také jako odborná asistentka SOVAK ČR. Je spoluautorkou publikací (zejména v oblasti odpadového hospodářství) a metodických výkladů, které se týkají vedení krajů v oblasti EIA, a příručky pro členy zastupitelstva.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-255/2021 AK/VE-145/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k novému zákonu o odpadech a souvisejících předpisech na úrovni státní správy.

Program:

1. Základní předpisy v odpadovém hospodářství

  • viz níže

2. Orgány státní a veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

- ministerstva
- Česká inspekce životního prostředí
- celní úřady
- orgány ochrany veřejného zdraví
- kraj, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obce
- kompetence obcí a krajů v odpadovém hospodářství

3. Terminologie v odpadovém hospodářství (dle zákona č. 541/2020 Sb.)

- odpad
- nebezpečný odpad
- komunální odpad
- katalog odpadů
- odpad podobný komunálnímu
- biologicky rozložitelný odpad
- nakládání s odpady
- zařízení k nakládání s odpady

4. Odpadové hospodářství

- obecné povinnosti
- povinnosti původců odpadů
- kategorizace odpadů
- ohlašování odpadů
- sběr a výkup odpadů
- nakládání s odpady, obaly

5. Kontrolní pravomoci jednotlivých typů obcí

6. Ekonomické nástroje v odpadovém hospodářství

7. Operační program životní prostředí - možnosti financování

8. Závěr - shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).