registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Selfmanagement

NOVINKA

Variabilní symbol: 6123175
Datum konání: 19.12.2023 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jana Rambousková
 • Vystudovala obor andragogika na Filozofické fakultě UK.
 • Výchově a vzdělávání dospělých se věnuje téměř dvacet let.
 • Za svoje poslání a životní náplň totiž považuje budování vztahů a "práci" s lidmi - těmi nejbližšími počínaje a doposud neznámými konče.
 • Působila v několika významných českých vzdělávacích agenturách jako školitelka a projektová manažerka (např. Scio, Positive), zároveň se pohybovala v byznysovém prostředí.
 • Také má zkušenosti z akademické půdy (státní i soukromé) a z ročního působení ve státní správě (Ministerstvo dopravy ČR).
 • Po rodičovské dovolené se stala nezávislou lektorkou a konzultantkou v oblasti osobnostního rozvoje. Nadále spolupracuje s vybranými vzdělávacími společnostmi.
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1003-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
Absolvent získá nezbytné základy k vlastnímu sebepoznání, díky kterému si propojí do souvislostí fungování veškerých vztahů kolem něho, alépe tak sobě i ostatním porozumí. Osvojí si klíčové techniky plánování, což mu umožní nakládat s časem efektivněji. Uvědomí si, co je pro něhodůležité a zároveň se naučí umět respektovat priority druhých. Získané znalosti a dovednosti při správném používání a následném prohlubování pomohou účastníkovi zkvalitnit jeho život ve všech oblastech.
Program:

1. Úvod

 • Zahájení kurzu, představení programu, lektora, účastníků, zmapování očekávání.

2. Typologie osobnosti - DISC

 • Popis jednotlivých typů (klady, rezervy, vzájemné doplnění a spolupráce).
 • "Jazyk" a každého z nich aneb "na co kdy slyší".

3. Pravidla a principy efektivní organizace času

 • Koláč života – hodnotné nakládání s časem.
 • Zloději času.
 • Stanovování cílů – jak to udělat správným způsobem včetně odpovídajícího časového horizontu.
 • Zásady plánování času.
 • Plánování podle priorit – rozpoznání důležité x naléhavé.

4. Zvládání emocí

 • Uplatňování pravidel "sebeřízení" v emoční rovnováze.

5. Závěr

 • Závěrečné zhodnocení "co si odnáším a jak to zavedu do praxe" (konkrétní tipy a návody).

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).