registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy

Nově akreditováno. ON LINE SEMINÁŘ

Variabilní symbol: 6123176
Datum konání: 19.9.2023
Čas: 8:30 do 13:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Klára Moravcová

Psycholožka a rodinná terapeutka

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a čtyřletého výcviku v rodinné terapii. Je členem  poradní komise pro rodinu Magistrátu města Pardubic a poradce /psycholog/ Bílého kruhu bezpečí. Má zkušenosti i v oblasti personálního managementu.

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0358-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
Absolvent zná teorii attachmentu, chápe význam citové vazby pro rozvoj dítěte, rozlišuje typy a poruchy attachmentu, je seznámen s vlivem poruch attachmentu na dítě a ví jaký zvolit přístup k dítěti s poruchou attachmentu, získá příklady výchovných situací v rodině a absolvuje nácvik modelových výchovných situací.
Program:

1. Úvod. Teorie attachmentu

  • Seznámení s účastníky, očekávání.
  • Pojem attachment - citová vazby, attachmentové chování, význam cítové vazby pro rozvoj dítěte.

2. Typy a poruchy attachmentu

  • Typy attachmentu a jejich poruchy, rozložení typů attachmentu v populaci, mozek a attachment.

3. Vliv poruch attachmentu na dítě

  • Oblasti problémového fungování v důsledku poruchy attachmentu, vnitřní pracovní model dítěte, Harlowovy experimenty.

4. Utváření bezpeční vztahové vazby v raném věku

  • Význam hry, pláči, podnětové stimulace u dítěte kojeneckého věku.

5. Přístup k dítěti s poruchou attachmentu

  • Bezpečná základna, intersubjektivita, emoční vyladění, hravost, empatie, zvědavost, přijetí pocitů vs. chování dítěte.

6. Terapeutické rodičovství - příklady výchovných situací v rodině

  • Principy terapeutického rodičovství, praktická doporučení pro výchovné situace, odborná podpora rodičů, nácvik modelových výchovných situací.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).