registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Činnost živnostenského úřadu a občanské a obchodní právo

Variabilní symbol: 5223137
Datum konání: 10.10.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E - CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Luboš Průša
  • 28 let ve veřejné správě (samospráva, státní správa)
  • nyní 3 roky advokát specializující se zejména na problematiku územně samosprávných celků (měst a obcí) a právo ÚSC roku 2015 samostatný advokát
  • ředitel KÚ Jč. kraje (2007-2012)
  • předseda Legislativní komise SMO ČR (2001-2006)
  • radní Jč. kraje (2000-2006)
  • starosta města Písek  (1998-2006)
  • místostarosta města Písek (1994-1998)
  • tajemník MÚ Písek (1991-1994)
Akreditace u MV ČR: AK/PV-684/2017 AK/VE-354/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti, jak se nová právní úprava postavení právnických osob, především pak korporací provedená v novém občanském zákoníku promítá v oblasti regulace živnostenského podnikání.

Program:

1. Obecný výklad problematiky.

  • Objasnění rozdílů mezi právem veřejným a soukromým a vzájemného vztahu mezi nimi.
  • Základní důvody a východiska rekodifikace soukromého práva provedené v ČR v l. 2012 a 2013.

2. Rozbor jednotlivých institutů právem upravených se zdůrazněním odlišností od předchozí právní úpravy.

• Právnické osoby, právnické osoby veřejného práva, způsoby jejich vzniku
• Veřejné rejstříky právnických osob
• Veřejné rejstříky právnických osob dle zák. č. 304/2013 Sb., vztah veřejného rejstříku k činnosti živnostenských úřadů
• Ustavení a vznik právnické osoby
• Sídlo, obchodní firma
• Orgány právnické osoby, jednání za právnickou osobu, řešení absence členů statutárního orgánu
• Zrušení právnické osoby, likvidace právnické osoby
• Přeměny právnických osob
• Korporace
• Spolek
• Ostatní právnické osoby s úpravou obsaženou v občanském zákoníku
• Spotřebitel, podnikatel definice dle OZ
• Zastoupení, prokura, opatrovnictví právnické osoby
• Jmění a majetek
• Zvláštní ochrana spotřebitele, práva z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost
 

3. Závěr, shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).