registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Psychická zátěž a stres v pomáhajících profesích

Variabilní symbol: 5223140
Datum konání: 28.11.2023
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: On_line (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
  • Od roku 2019 lektorování na zákazku, vlastní kurzy, koučink, terapie, jóga.
  • 20 let praxe v rámci tvorby a realizace vzdělávacích a preventivních projektů pro všechny věkové skupiny, a to na místní, regionální i mezinárodní úrovni.
  • Přednáší na Univerzitě Hradec Králové, katedra sociální patologie a prevence

 

 

Akreditace u MPSV ČR: A2021/0486-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům rozšiřující pohled do problematiky psychické zátěže a stresu v těsné souvislosti se syndromem vyhoření a jeho předcházení. Syndrom vyhoření nejčastěji postihuje právě pracovníky v pomáhajících profesích. Kurz nabídne účastníkům informace k efektivnímu rozpoznání příčin psychické zátěže a stresu, k pojmenování a zhodnocení stresorů ve vztahu k jejich osobnostnímu nastavení. Součástí kurzu bude představení postupů a možností, které vedou ke zvyšování stresové odolnosti a upevňování stability při práci v pomáhajících profesích. Důležitou součást kurzu tvoří též informace a poznatky spojené s fungováním emocí ve vztahu k myšlení a fungování lidského mozku. Účastnici kurzu budou seznámeni se základy vybraných fyzických a duševních protistresových technik a základy správné relaxace, včetně praktického vyzkoušení.

 

Obsah na osvědčení programu: psychická zátěž a stres, stresory, zvyšování stresové odolnosti, protistresové techniky a správná relaxace, praktické vyzkoušení

Druh: základní

Cíle kurzu:

Absolvent získá přehled a znalosti v oblasti rozpoznání příčin psychické zátěže a stresu související s možnostmi následného stavu syndromu vyhoření, naučí se pojmenovat a zhodnoti své vlastní stresory, získá informace o postupech vedoucích ke zvyšování jeho stresové odolnosti, seznámí se s antistresovými pomůckami. Prakticky si vyzkouší několik fyzických a duševních protistresových technik, základy efektivní relaxace a autogenní trénink.

Program:

1. Psychická zátěž a stres

Psychická zátěž a stres v osobním i pracovním životě, rozdíly, druhy stresu, stresory a jejich signální význam, stresové situace, reakce na stres, procesy v těle během stresu, projevy a příčiny stresu, co je a co není možné ve stresu, ovlivnit, chronický stres jako příčina syndromu vyhoření.

2. Eliminace stresu

Pojmenování a zhodnocení stresorů, první pomoc ve stresových situacích, způsoby předcházení vzniku stresových situací, způsoby zvyšování odolnosti vůči stresu (jak řešit stresovou situaci, zdroje stresu a sebe), způsoby zvládání stresu a upevňování profesní i osobní stability, znalost hrozby stresu a svých možností jeho zvládání, způsoby doplňování energie.

3. Stres a myšlení

Způsoby jak neztrácet čas nad "neovladatelným", jak nepřetěžovat nejslabší část mozku, "vyklizení" vnitřního prostoru, rychlost emocí a myšlení, způsoby překrytí zaběhlých reakcí mozku.

4. Techniky a způsoby zvládání stresu

Práce s fyzickým tělem, fyzické a duševní protistresové techniky, emocionální techniky, práce se vztekem a smutkem, meditace, mentální a energetická cvičení, antistresové pomůcky, základy relaxace, autogenní trénink.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).