registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak ho podpořit a zvládnout nepříznivou sociální situaci

Variabilní symbol: 5223143
Datum konání: 11.12.2023
Čas: 9:00 do 14:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: On_line (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Bc. Alena Košťáková

Lektorka s 16-ti letou zkušeností v oblasti komplexní péče o rodinu. Speciální pedagožka se zaměřením na psychopedii s dlouholetou praxí v různých typech školských i mimoškolních zařízeních a sociálních služeb, konzultantka, lektorka mnoha seminářů a kurzů, sociální pracovník a terapeut v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Zaměření: komplexní péče o rodinu.  

 

 

 

Akreditace u MPSV ČR: A2021/0130-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Absolvent se seznámí s problematikou sociální změny rodiny vážně nemocných a umírajících členů dítěte. Seznámí se se změnou sociálních rolí v rodině a jejich potřebami , s možnostmi, jak poradit a pomoci jednotlivým členům rodiny v této náročné životní situaci, jaké jsou rozdíly ve vnímání úmrtí dítěte a dospělých,. Čím vším prochází dítě v rodině kde umírá její člen domácnosti, kde všude se projevuje tato nepříznivá situace v životě dítěte (ve škole, v rodině, s vrstevníky, ve společnosti) a jak se projevuje v chování dítěte. Jak prožívá období po úmrtí dospělý a jak to prožívá dítě, Jak s dětmi mluvit o smrti, o osobě, která zemřela a jak ho podpořit k získání vlastní rovnováhy a možnostech dalšího života.

Obsah programu na osvědčení: základní pojmy, jednání a prožívání nejbližších, čím prochází dítě v rodině kde umírá člen domácnosti, rozdíl v truchlení dítěte

Druh: základní

Cíle kurzu:

Sociální pracovníci získají znalosti ve vedení rozhovoru s dětmi, které ztratily blízkou osobu, zvládnou náročnou situaci dítěte. Získají dovednosti, jak rozlišit v projevech dítěte smutek, bezmoc, ztrátu důvěry v život, nezájem. Získají náhled na nevhodné chování dítěte (převážně agresi a sebepoškozování)  a vhodně dítě podpořit ke zvládnutí náročné situace a rodině doporučit a odeslat ji na vhodnou terapii.
Pracovníci v sociálních službách získají informace a znalosti, jak ve spolupráci se sociálním pracovníkem podporovat dítě, jak s ním komunikovat a provázet ho. Získají informace o projevech dítěte při ztrátě blízké osoby, změnách jeho chování a prožitků, které vedou ke zhoršování jeho nepříznivé situace a izolaci ve společnosti.
Nejvíce se setkáváme s těmito dětmi v provázejících organizacích pěstounů, pracovníci OSPOD a kurátoři, pracovníci ZDVOP a pracovníci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
 

Program:

1. Úvod

  • Představení lektora, seznámení se s program a seznámení se s účastníky.

2. Nemoc a umírání

  • Základní pojmy, terminálně nemocní, fáze období umírání, hierarchie potřeb těžce nemocného, jednotlivé fáze v praxi, jak reagovat a komunikovat, jak porozumět některým formám chování, prožívání emocí.
  • Jednání a prožívání nejbližších osob v rodině a zhoršování jejich sociální situace (nejistota, nedostatek financí, u samoživitelů zajištění péče o děti apod.)

3. Rodina nemocného

  • Dopad nemoci na rodinu v emocionální a sociální oblasti, adaptace rodiny na život s nemocí, komunikace v rodině.
  • Komunikace s pozůstalými - jak komunikovat, čeho se vyvarovat. Komunikace s dospělými v době zármutku, komunikace s dětmi v době zármutku a jeho provázení a orientace v nové situaci.

4. Vážně nemocné dítě v rodině

  • Čemu čelí rodina, co prožívá ztrátou blízkého člověka dítě a jeho rodina, smrt dvojčete nebo sourozence.
  • Symptomy truchlení u dětí a dospělých, rozdíly v prožívání a potřebách, změny v chování dítěte a dospělého (bezmoc, agrese, nezájem, lpění na blízké osobě ....)

5. Rozdíl v prožívání truchlení dítěte

  • Projevy truchlení u dospělého, projevy truchlení u dětí, co očekávají dospělí od dítěte, kdy může dojít k rozvoji posttraumatické poruchy, vhodné techniky podpory pro dítě, diskuse, shrnutí kurzu, závěr.

6. Závěr, diskuse

  • Shrnutí, diskuse.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).