registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Specifika sociální komunikace v gerontologii

Variabilní symbol: 5123152
Datum konání: 8.12.2023
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Bc. Alena Košťáková

Lektorka s 16-ti letou zkušeností v oblasti komplexní péče o rodinu. Speciální pedagožka se zaměřením na psychopedii s dlouholetou praxí v různých typech školských i mimoškolních zařízeních a sociálních služeb, konzultantka, lektorka mnoha seminářů a kurzů, sociální pracovník a terapeut v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Zaměření: komplexní péče o rodinu.  

 

 

 

Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0677-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cílem kurzu je ujasnit si zásady profesionální komunikace se seniory, připravit se na specifické bariéry, které se v komunikaci mohou vyskytnout, dozvědět se základní informace o tom, jak pečovat o lidi s depresí a se syndromem demence, získat inspiraci, jak mluvit se seniory na téma smrt a umírání, seznámit se s přístupem společnosti k seniorům.
Cíle kurzu:
Účastník tohoto vzdělávacího programu získá vhled do problematiky stáří a stárnutí ujasní si zásady profesionální komunikace se seniory, připraví se na specifické bariéry, které se v komunikaci mohou vyskytnout, dozví se základní informace o tom, jak pečovat o lidi s depresí a se syndromem demence, získá inspiraci, jak mluvit se seniory na téma smrt a umírání a také se seznámí s přístupem společnosti k seniorům.
Program:

1. Stáří a stárnutí

  • aspekty zdravotní,
  • aspekty psychologické (intelekt, paměť),
  • aspekty sociální

2. Strategie vyrovnávání se stářím. Osobnost a životní styl.

  • Pozitivní přístup (konstruktivní strategie), negativní přístup (strategie závislosti), další teorie.

3. Zásady komunikace se seniorem, typické bariéry komunikace

  • Respekt versus bagatelizace, infantilizace seniorů, tempo komunikace, mezigenerační propast.

4. Téma smrti a umírání

  • Rozdíl mezi smrtí a umíráním, jak citlivě hovořit se seniorem na toto téma.

5. Psychiatrická problematika stáří

  • Deprese u seniorů, syndrom demence.

6. Senior a společnost

  • Domácí a komunitní péče, hospic, problematika domácího násilí.

7. Řešení problému z praxe

  • Bálintovská skupina jako prostředek hledání řešení klientských problémů.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).