registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Práce s bolestí klienta

ON-LINE

Variabilní symbol: 5123153
Datum konání: 28.2.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Bc. Alena Košťáková

Lektorka s 16-ti letou zkušeností v oblasti komplexní péče o rodinu. Speciální pedagožka se zaměřením na psychopedii s dlouholetou praxí v různých typech školských i mimoškolních zařízeních a sociálních služeb, konzultantka, lektorka mnoha seminářů a kurzů, sociální pracovník a terapeut v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Zaměření: komplexní péče o rodinu.  

 

 

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1090-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Bolest je nepříjemný smyslový a citový zážitek, který je spojen s akutním nebo potenciálním poškozením tkáně nebo může být termíny takového
poškození popsán. Vnímání bolestivých stimulů je silně individuální. Účastníci získají znalosti porozumět chování uživatele ovlivněného bolestí,
vědět jak s tím pracovat. Získají znalosti a přehled v technikách vhodných k podpoře klienta a zlepšení jeho nepříznivého stavu a budou vědět,
kterou techniku využít při práci s uživatelem.
 
Obsah programu na osvědčení: vymezení a charakteristika bolesti, emocionální reakce, přehled v technikách vhodných k podpoře klienta
 
Druh: základní
Cíle kurzu:

Účastníci: - porozumí chování uživatele ovlivněného bolestí, - budou vědět jak s tím pracovat, - využijí znalosti při práci s uživatelem.

Program:

1. Úvod

 • Představení lektora, seznámení s obsahem kurzu.

2. Vymezení a charakteristika bolesti

 • Rozdělení bolesti - fyzická, psychická, akutní a chronická.
 • Jak dát klientovi prvotní intervenci.

3. Fyzická bolest

 • Vznik a posktup bolesti.
 • Projevy klienta v jednotlivých fázích vzniku bolesti.
 • Vhodné přístupy práce s klientem, vhodné intervence a sociální práce s klientem.

4. Chování a role uživatele. Emocionální reakce.

 • Chování uživatele při bolesti, jeho tělesné, psychické a emocionální reakce.
 • Vhodné přístupy ke klientovi a jeho podpora ke změně nepříznivé sociální situace.
   

5. Bolest lidské tělo

 •  Projevy bolesti, reakce těla na bolest, propojení bolesti a chování uživatele.
 •  Možnosti sociální práce s klientem s bolestí, hlavně chronickou bolestí.
 •  Individuální plánování při chronické bolesti a podpora klienta.

6. Závěr

 • Shrnutí, odpověď a dotazy účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).