registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Místní poplatky obcí - aktuálně

Jilemnicko

Variabilní symbol: 4123025
Datum konání: 23.11.2023
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Společenský dům Jilm
Roztocká 500, 514 01 Jilemnice Jilemnice - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
  • Od roku 1995 se intenzivně zabývá problematikou pohledávek.
  • V roce 1995 založil sdružení k řešení pohledávek CATANIA. Od roku 1999 je výkonným ředitelem ve společnosti CATANIA.CZ s.r.o. a od roku 2008 výkonným ředitelem a odborným poradcem ve firmě CATANIA GROUP s.r.o.
  • Od roku 2006 do roku 2009 byl členem předsednictva Okresní Hospodářské komory v Tachově a člen finančního výboru při Radě města Tachova, vykonával poradenskou činnost při prodeji a správě pohledávek pro městské úřady a magistráty.
  • Je spoluautorem software pro správu pohledávek - EVOLIO SP a navazují program NEMESIS. 
  • Věnuje se publikační a metodické činnosti.
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-331/2018 AK/VE-201/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem je prohloubit orientaci v problematice místních poplatků, vymáhání pohledávek z místních poplatků a exekuce s tím související.

Program:

1. Dopady novelizací zákona o místních poplatcích v roce 2021
2. Poznatky z praxe - problémy a výhody.
3. Aktuální informace o novele zákona o místních poplatcích.
4. Úprava osvobození od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
5. Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy a pořádková pokuta.
6. Placení místních poplatků, ohlašovací povinnosti 2021
7. Vynucení ohlašovací povinnosti - novela zákona.
8. Důležité náležitosti OZV ve vztahu k poplatníkům nebo plátcům.
9. Zásadní stanoviska k problematice stanovení a placení místních poplatků.
10. Správné vyměření poplatku dle stávajících situací (nezaplaceno včas, ve správné výši, vstup dlužníka do insolvence, vězení apod.).
11. Vyhledávací činnost správce poplatku (daně).
12. Správné doručování (ohlašovna, nezletilé osoby, zákonní zástupci apod.) - judikatura.
13. Možnost odvolání a postup správce daně.
14. Placení poplatku (identifikace platby, pořadí úhrady daně, evidence, posečkání, povolení splátek, vrácení platby apod.).
15. Vymáhání pohledávek z místních poplatků.
16. Exekuce (nepřiměřenost, doložka vykonatelnosti, výkaz nedoplatků apod.).
17. Dopad nálezu ústavního soudu o nemožnosti exekuovat nezletilé a jeho správné řešení.
18. Postup při insolvenci dlužníka.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).