registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Závislosti u dětí a mládeže

NOVINKA 2023

Variabilní symbol: 5123156
Datum konání: 12.10.2023
Čas: 9:00 do 15:40
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Jipka moje jazykovka, s.r.o.
Karlínské náměstí 225/8, 186 00 Praha 8 Karlín - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Tereza Formánková

V posledních letech zaměřena na práci s lidmi s tzv. duální diagnózou, tedy kombinací závislosti a schizofrenie či jiné významnější duševní poruchy, a to jak ambulantně tak v pobytových zařízeních. Poskytuje externí psychiatrickou péči s diagnózou schizofrenie v terapeutické komunitě Mýto u Rokycan. 

Lektor 2: Mgr. Hana Vavřincová
 • Vedoucí centra adiktologických služeb, Magdaléna, o.p.s.
 • Supervizor, společnost Alka, o.p.s., vedení týmové supervize.
 • Komiař Komise pro podmíněné propuštění v rámci projektu Křehká šance.
 • Supervizor dobrovolnického programu, Pečovatelská služba města Příbram.

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0332-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2500,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Látkové i nelátkové závislosti u dětí a mladistvých jsou stále trvajícím a rostoucím problémem v naší společnosti. Kurz přináší možnost lépe se zorientovat v problematice, zlepšit dovednost všímat si varovných signálů a znaků závislosti i dalších duševních potíží u dětí a mladistvých, mít přehled o rizikových a protektivních faktorech závislosti u dětí a mladistvých, podpořit motivaci rodinného systému ke spolupráci na problému, osvěžit si přehled o možnostech odborné pomoci a dovednost jejího efektivního využití.

 

Obsah na osvědčení: orientace v problematice, přehled o rizikových a protektivních faktorech závislosti, motivace rodiny, možnosti odborné pomoci

Druh: základní

Cíle kurzu:
 • Základní orientace v terminologii, návykových látkách, signálech a znacích závislosti.
 • Přehled o rizikových a protektivních faktorech závislosti u dětí a mladistvých.
 • Motivace k práci s celým rodinným systémem.
 • Rozpoznání varovných signálů závažného duševního ohrožení dítěte.
 • Přehled o možnostech odborné pomoci a dovednost jejího efektivního využití.
Program:

1. Úvod, obecné charakteristiky. Závislosti

 • Představení, očekávání účastníků od kurzu.         
 • Závislost – vznik, vývoj, fáze, rozdělení.

2. Rozvoj závislosti a vliv na něj

 • Vliv prostředí na rozvoj závislosti, disponující faktory vzniku závislosti.

3. Nejčastější mýty a komunikace o nich s klientem

 • Tematizace skutečně ohrožujících momentů, stavů a situací v oblasti závislostí u dětí a mladistvých a korekce zbytečně „démonizovaných“ obav v tomto tématu, doporučení  jak komunikovat s mladistvým.

4. Rozdělení návykových látek a možnosti rozpoznání užívání

 • Návykové látky a návykové chování, nové drogy (vč. Diagnostiky MKN), možnosti rozpoznání – znaky užívání, nástroje k prvotnímu mapování a základní diagnostice.

5. Psychické a psychiatrické problémy u dětí a mladistvých

 • Psychické a psychiatrické problémy dětí a mladistvých v kontextu závislosti, jak o nich komunikovat, zacházet s nimi a spolupracovat s dalšími odborníky.

6. Práce s rodinou

 • Práce s rodinným systémem, doporučení, možnosti, spolupráce s adiktology, syndrom spoluzávislosti.

7. Léčba závislosti

 • Přehled a možnosti léčby (adiktologická, psychiatrická) u dětí a mladistvých v ČR s problémem závislosti, doporučení do vhodné formy léčby dle situace, užitečné kontakty.

8. Závěr

 • Závěrečná diskuze

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).