registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě

Hodonín

Variabilní symbol: 4123217
Datum konání: 5.12.2023
Čas: 08:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Hodonín
Národní třída 373/25, 69501 Hodonín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jiří Jarema, MBA

Vedoucí oddělení informačních služeb Magistrátu města Karviné, působí v Komisi informatiky Svazu měst a obcí ČR.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-354/2017 AK/VE-194/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti v souladu s danou legislativou.

Program:

1. Informační a kybernetická bezpečnost - vysvětlení pojmů

V této části kurzu budou vysvětleny pojmy bezpečnosti obecně, bezpečnosti informační a bezpečnosti kybernetické. Dále budou stanoveny cíle při zajišťování informační a kybernetické bezpečnosti a životní cyklus řízení bezpečnosti.

2. Informační a kybernetická bezpečnost z pohledu zákona

Prezentace vybraných ustanovení zákona:

  • 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů + informace o aktuálním stavu přípravy nového zákona (informace průběžně poskytované NÚKIB)
  • 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
  • 110/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, resp. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679), ve znění pozdějších předpisů

 

 

3. Bezpečnostní hrozby a jak jim čelit

Vysvětlení pojmů bezpečnostní hrozba a bezpečnostní opatření při zpracování informací a používání informačních systémů. Prezentace nejčastějších bezpečnostních hrozeb a adekvátních bezpečnostních opatření na praktických příkladech. Ke každé bezpečnostní hrozbě budou posluchači v rámci interaktivní spolupráce hledat nejvhodnější bezpečnostní opatření. Každé nalezené opatření bude zobecněno do principů bezpečného chování uživatele. Na závěr bloku budou prezentovány ukázky nejvýznamnějších aktuálních bezpečnostních incidentů s úniky informací. 

4. Bezpečnost elektronických dokumentů - šifrování a elektronický podpis

Vysvětlení principu šifrování pomocí privátního a veřejného klíče. Použití principů šifrování při zajištění důvěryhodnosti dokumentů na principu elektronického podpisu (jak funguje elektronický podpis a co prokazuje). Zajištění dokumentů časovým razítkem (princip prokázání existence dokumentu v čase a fixace platnosti elektronického podpisu).

5. Odpovědnost a povinnosti uživatelů

Vysvětlení odpovědnosti uživatelů při zajištění informační a kybernetické bezpečnosti a prezentace základních povinností při práci s informacemi a informačními systémy veřejné správy v oblastech fyzické bezpečnosti, organizační bezpečnosti, personální bezpečnosti, logické bezpečnosti a komunikační bezpečnosti.

6. Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).