registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Aktuální přestupková judikatura Nejvyššího správního soudu - webinář

NOVINKA, ON-LINE

Variabilní symbol: 5124001
Datum konání: 9.1.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
  • Od roku 2015 vykonává funkci právníka v Radě pro veřejný dohled nad auditem - zahraničně právní oddělení.
  • Působí jako lektor ve Svazu měst a obcí a v Institutu pro veřejnou správu Praha.
  • Je zkušebním komisařem MV ČR pro oblast přestupkového práva a veřejné správy.
  • V letech 2012 - 2015 vykonával funkci tajemníka kárné komise v Komoře auditorů ČR.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-504/2023 AK/VE-242/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout posluchačům přehled nejnovější judikatury Nejvyššího správního soudu relevantní pro vyřizování přestupkové agendy. Záměrem je prezentovat přestupkové právo v aktuálních rozhodovacích souvislostech, které tvoří potřebnou nadstavbu ve vazbě na základní teoretické znalosti úředních osob. Zaměření kurzu je v maximální možné míře praktické a poskytuje posluchačům zcela ojedinělou platformu pro seznámení se s judikaturou vydanou v posledních měsících při rozhodování NSS o kasačních stížnostech. Kde je to nezbytné, bude zmíněna rovněž prejudikatura či případné nekonzistence v soudním rozhodování. Znalosti získané v tomto kurzu budou přímo využitelné v přestupkové praxi úředních osob, významně rozšíří jejich odbornost a pomohou upevnit přesvědčivost a zákonnost vydávaných rozhodnutí.

Program:

1. Aktuální judikatura

  • V rámci kurzu budou podrobně komentovány aktuální judikáty Nejvyššího správního soudu v přestupkové oblasti. Posluchači budou seznámeni se základem skutkového děje a následně s právním hodnocením NSS včetně případné prejudikatury. Bude zdůrazněno, jaké obecné závěry probíraný rozsudek nabízí pro přestupkovou praxi bez ohledu na řešený skutkový děj. V komplikovanějších případech lektor připomene rovněž základní teoretický rámec, aby nebylo pochyb o tom, k jakým ustanovením přestupkového zákona přijaté soudní závěry směřují. Jednotlivé komentované judikáty budou řazeny nikoliv v posloupnosti časové, ale věcné, a to z důvodu zajištění komplexního výkladu k jednotlivým dílčím institutům. Příkladmo lze uvést např. judikatorní nároky na formulaci skutku ve výroku rozhodnutí, právní kvalifikaci jednání, zdůvodnění sankčního postihu, dokazování v rozsahu dle zásady materiální pravdy, rozsah podkladů pro rozhodnutí, obstrukční jednání obviněného nebo jeho zástupce, typizované námitky apod.

2. Diskuze a dotazy

  • V průběhu semináře je vítáno aktivní zapojení účastníků, ať již formou sdílení vlastních zkušeností nebo prostřednictvím dotazů na lektora. 

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).