registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Časová hodnota peněz a její vliv při hodnocení investičních programů včetně příkladů - webinář

ON-LINE

Variabilní symbol: 5124009
Datum konání: 28.3.2024
Čas: 9:00 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
  • Soustavná dlouhodobá lektorská činnost v oblasti účetnictví veřejného sektoru ČR (2011 – dosud)
  • Vedení přednášek a seminářů v rámci výuky účetnictví, účetnictví veřejného sektoru a účetnictví organizací v oblasti arts na VŠE v Praze (2008 – dosud)
  • Příležitostná přednášková a školící činnost na téma účetnictví veřejného sektoru v angličtině pro zahraniční experty (z Číny, Rumunska, Uzbekistánu, Iráku, Vietnamu)
  • Aktivní účast s prezentací na odborných i vědeckých zahraničních konferencích, workshopech a kulatých stolech (Itálie, Belgie, Lucembursko, Indonézie, Francie)
Akreditace: Neakreditováno
Cena kurzu: 2900,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:

 

 

Cíle kurzu:

Číselné doložení splnění zákonné podmínky „3E“ u veřejných výdajů vždy zlepšuje kvalitu a robustnost rozhodování o veřejných penězích a také významně zlepšuje auditní stopu za tímto procesem. Lze ho provést mnoha způsoby. Cílem tohoto semináře je zdůraznit provázanost finančního plánování a investičního rozhodování se specifickým zaměřením na ÚSC a prostřednictvím modelových příkladů a případových studií ukázat metody a postupy umožňující průkazné doložení účelnosti a efektivnosti plánovaných investičních výdajů ÚSC. Prostřednictvím vyzkoušených metod finančního řízení a plánování lze zajistit doložení splnění podmínek 3E preciznějším způsobem než pouze dle nejnižší ceny, a tím zajistit naplnění kritéria správnosti finančních a majetkových operací dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Příklady a případové studie ukazují názorně, jak významný vliv může mít volba způsobu financování investice ÚSC na její celkovou efektivnost, a to s důrazem na prostředí s vyšší mírou inflace v ekonomice. Z důvodu větší míry pohodlí, přehlednosti a také praktičnosti bude většina příkladů řešena v prostředí programu MS Excel. U posluchačů se však předpokládá pouze základní uživatelská znalost tohoto programu.

 
Program:

Základní principy 3E – účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti v rámci veřejných politik a veřejných výdajů, legislativní ukotvení v ČR

Úvod k modernímu investičnímu rozhodování jako jednomu z nástrojů zajištění účelnosti a efektivnosti vynakládání veřejných prostředků u ÚSC

Časová hodnota peněz a její vliv při hodnocení investičních programů

Metody hodnocení investičních projektů s důrazem na zohlednění rizik

Diskuse ke zkušenosti účastníků v oblasti investičního plánování a rozhodování v ÚSC

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).